VIRAL Báseň stařenky! Tuto báseň napsala žena, která zemřela v oddělení pro dlouhodobě...

Báseň stařenky! Tuto báseň napsala žena, která zemřela v oddělení pro dlouhodobě nemocné. Toto by si měl přečíst každý!

Personál nemocnice ji našel mezi jejími věcmi. Opsali si ji a od té doby báseň putovala po celé nemocnici a dále až k vám…
Poslyšte, sestro, když na mě hledíte,
řekněte, koho to před sebou vidíte.
Ach ano, je to jen ubohá stařena
s divnýma očima a napůl šílená.
Odpověď nedá vám, jídlo jí padá,
nevnímá, když po ní něco se žádá,
o světě neví, jen přidělává práci,
boty a punčochy napořád ztrácí.
Někdy je svéhlavá, jindy se umí chovat,
už potřebuje však krmit a přebalovat.
Tohleto vidíte? Tohle si myslíte?
Sestřičko, vždyť o mně vůbec nic nevíte.
Budu vám vyprávět, kým vším jsem bývala,
než jsem se bezmocná až sem k vám dostala.
Miláčkem rodičů, děvčátkem, tak sotva deset let
s bratry a sestrami slád život jako med.

pokračujte na další stránce…

Komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here