VIRAL V čem spočívá tajemství modlitby „Otče náš“? Používá ji téměř každý

V čem spočívá tajemství modlitby „Otče náš“? Používá ji téměř každý

Modlitba „Otče náš“ je považována za jednu z nejdůležitějších modliteb pro křesťany. Jmenuje se „Modlitba Páně“, protože ji naučil Ježíš Kristus, Boží syn, své učedníky ve svých podobenstvích.

V těchto, naoko jednoduchých slovech, se ukrývá tajný význam. S tímto se spojuje množství příběhů. Podívejte se na několik zajímavých faktů o nejznámější modlitbě v křesťanském světě.

Předpokládá se, že toto je jediná modlitba, kterou nestvořil člověk. Daroval nám ji náš Pán.

Text modlitby zní:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

článek pokračuje na další stránce…

Komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here