VIRAL Noam Chomsky: 10 strašidelných triků, kterými média a vlády ovlivňují naši mysl

Noam Chomsky: 10 strašidelných triků, kterými média a vlády ovlivňují naši mysl

Noam Chomsky je profesorem lingvistiky na Massachusettském technologickém institutu, je to lingvista, filozof, sociální aktivista, autor a politický analytik a je považován za jednoho z nejvýznamnějších myslitelů naší doby, uvádí El Club de los Libros Perdidos.

Jeho knihy jsou známé po celém světě. Obzvláště populární je jeho seznam o způsobech manipulace s lidským vědomím, ke kterým se uchylují média a vlády.

Přečtěte si tyto body a mnohé pochopíte:

1. Odvedení pozornosti

Hlavním prvkem řízení společnosti je odvést pozornost lidí od důležitých problémů a rozhodnutí politických a ekonomických vládních kruhů, a to neustálou saturací informačního prostoru drobnými zprávami.

Faktor odklonu pozornosti je nezbytný k tomu, aby občané nemohli získat důležité znalosti v oblasti moderních filozofických trendů, pokročilé vědy, ekonomiky, psychologie, neurobiologie a kybernetiky.

Místo toho je informační prostor naplněn novinkami o sportu, show businessu, mysticismu a dalších informačních složkách, založených na reliktních lidských instinktech od erotiky po tvrdou pornografii a od každodenních slaboduchých námětů až po pochybné způsoby snadného a rychlého zisku.

2. Problém — reakce — řešení

Vzniká problém, jakási „situace“, která má vyvolat určitou reakci mezi obyvatelstvem, takže sama by vyžadovala přijetí opatření, které vládnoucí kruhy potřebují.

Například umožnit spirále násilí ve městech uvolnit se nebo organizovat krvavé činy terorismu, aby občané požadovali přijetí zákonů na posílení bezpečnostních opatření a provádění politik, které porušují občanské svobody.

Nebo způsobit nějakou ekonomickou, teroristickou nebo technologickou krizi, která nutí lidi v jejich myslích, aby přijali opatření k odstranění jejích důsledků, i když v rozporu s jejich sociálními právy, jako „nezbytné zlo“. Musíte však pochopit, že krize se nenarodí samy.

3. Postupnost

Pro dosažení přijetí jakéhokoliv nepopulárního opatření stačí je zavádět postupně, den za dnem, rok za rokem. Tímto způsobem byly v 80. a 90. letech globálně zavedeny zásadně nové sociálně-ekonomické podmínky (neoliberalismus).

Minimalizace funkcí státu, privatizace, nejistota, nestabilita, masová nezaměstnanost, mzdy, které již neposkytují důstojný život. Kdyby se to všechno stalo ve stejnou dobu, pak by to jistě vedlo k revoluci.

článek pokračuje na další stránce…

Komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here