VIRAL Norsko je první zemí na světě, která zakázala mýcení lesů

Norsko je první zemí na světě, která zakázala mýcení lesů

Norsko je první zemí na světě, která zakázala odlesňování, což je průlomový krok, který může mít vážný globální dopad.

To znamená, že norské orgány nebudou uzavírat žádné vládní smlouvy se společnostmi, které se zabývají kácením stromů.

Tento závazek byl předložen Norskému parlamentnímu výboru pro energetiku a životní prostředí, který se stal součástí národního plánu ochrany biodiverzity v Norsku a je v současné době ve fázi provádění.

Při současném tempu odlesňování mohou deštné pralesy na celém světě zcela zmizet během 100 let. Osmdesát procent zvířat a rostlin na planetě žije v lesích a mnoho druhů nebude schopno přežít, pokud ztratí své přirozené prostředí.

Stromy také hrají důležitou roli při absorpci skleníkových plynů a znečišťujících látek, které ovlivňují kvalitu ovzduší a životní prostředí jako celek.

Hlavním faktorem vedoucím k odlesňování je zemědělství. Zemědělci, kteří se zbavují na své půdě stromů a vyklízejí tak místo pro hospodářská zvířata, používají proces známý jako žďáření.

článek pokračuje na další stránce..

Komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here