VIRAL Podívejte se, jak 1 milion dětí v Thajsku meditoval o světovém míru

Podívejte se, jak 1 milion dětí v Thajsku meditoval o světovém míru

Můžeme změnit svět pouze svými vlastními myšlenkami; meditace je klíčem k uvolnění vašeho plného potenciálu, rozpuštění ega a probuzení životní síly, která neustále proudí skrze každého z nás.

Jsme bytosti kultivované láskou a světlem. Jsme globální tým, který je spolu propojen takovým způsobem, že jen málokdo skutečně pochopí, že to, co děláme, je i to, co dostáváme − všechno je tak jednoduché!

Univerzální zákon jednoty.

WordPress.com

Vytvořme společně naši realitu. Nedělme se podle rasy, náboženství, barvy, pohlaví, hranic. Všichni jsme lidé. Vzpomeňme si, že spolu jsme jedno.

Rozhodneme-li se spolupracovat, můžeme tuto planetu ve velmi krátkém čase přeměnit na skvělé místo. Je na čase vstát a znovu získat právo na svět harmonie a lásky.

Všechno začíná u vás, pamatujte si to. Máte neomezené možnosti a máte v sobě ducha a Boží jiskru.

„Soustřeďte se na světlo, vy jste tím světlem“.

Jen se podívejte na tuto úžasnou událost:

Komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here