VIRAL Stejná čísla na hodinách – Toto je význam jednotlivých kombinací čísel. Pozor...

Stejná čísla na hodinách – Toto je význam jednotlivých kombinací čísel. Pozor na kombinaci 23:32!

Nezřídka se nám stane, že se podíváme na hodinky a zaznamenáme shodu čísel, například 06:06, 11:11, 12:12 a tak dále. Někdo v tom vidí jakési předurčení, znamení, mystický význam a tajný smysl. Jiní takovou věc pokládají za banální náhodu a nepřikládají jí žádnou zvláštní důležitost.

Proč si lidé vlastně takové shody čísel všímají? Existuje několik názorů. Podle mínění psychologů je taková pozornost spojená s nedůvěrou. Každý člověk vnímá díky vlastním biologickým hodinám čas intuitivní.

Pokud má před sebou nějaký stanovený úkol, působí jeho biologické hodiny jako jakýsi budík. Proto jeho pohled v určitý čas intuitivně upře k hodinám. Jiný názor pokládá shodu čísel za pouhou náhodu. Člověk si například nastaví budík na šestou ráno. Budík zvoní, člověk ho vypne a položí ještě hlavu na pár minut na polštář. Je čistě věcí náhody, že když znovu kontroluje čas, uvidí na budíku údaj 6.06.

Každá číslice má svůj smysl a magický význam. Pokud se opakují, znamená to, že se něco svou vlastní řečí pokoušejí sdělit. Numerologie rozhodně nedoporučuje tato oznámení ignorovat. Pokud člověk stále častěji vidí na hodinách shodu čísel, je možné, že vás čeká v životě velmi důležitého.

Když často vidíme shodu jedniček, vypovídá to o tom, že bychom měli zaměřit pozornost na vlastní osobnost. Možná se projevujeme jako příliš velcí egocentrici.

Dvojka je symbolem emocí a vztahů. Pokud na ni často narážíte, měli byste v situaci, ve které se právě nacházíte, projevit více ochoty ke kompromisu. Buďte vlídnější.

S trojkou se setkáváme v případě, kdy bychom měli více přemýšlet nad budoucností a svými životními cíli.

Objevení čtyřek znamená, že máme změnit svůj přístup ke změnám životním situacím a také se více věnovat vlastnímu zdraví.

S pětkami se setkávají lidé, kteří milují riziko a dobrodružství. Pětky jim oznamují, že by měli zpomalit a být ve střehu.

Šestky jsou upozorněním, že máme být poctivější sami k sobě i ke všem ostatním.

Sedmička symbolizuje úspěch. Často se opakující sedmičky poukazují na dobrou možnost poznat harmonii světa.

Lidé, kteří se opakovaně setkávají s osmičkami, by měli přijmout urychleně rozhodnutí v událostech, které právě probíhají.

Devítky připomínají, že je třeba se stále rozvíjet a zbavovat se překážek, jinak se nežádoucí životní situace budou stále opakovat.

Věštci tvrdí, že zvláštní pozornost je třeba shodě čísel věnovat v úterý a ve čtvrtek, neboť právě v tyto dny se poodhrnula opona budoucnosti.

článek pokračuje na druhé stránce…

Komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here