VZTAHY Modlitba matek za štěstí svých dětí. Nezapomeňte na ni hlavně ráno. Dejte...

Modlitba matek za štěstí svých dětí. Nezapomeňte na ni hlavně ráno. Dejte sílu Vašim dětem!

Modlitba přicházející z hloubky srdce matky, která je požehnaná Boží milostí, se stává silou pro její děti. Matčina modlitba je nezbytná pro to, aby děti uspěly v práci a dosáhly štěstí v životě, píše portál stir actualité.

Modlitba matky za své děti

„Bože, Stvořiteli všech bytostí! Tvou milostí jsi mě udělal hodnou být matkou, tvá milost mi dala děti, dovolím si říci, že jsou to tvé děti, protože si jim dal život, dal si jim nesmrtelnou duši, poslal si je do správného života podle Tvé vůle a přijal si je .

Dobrý pane, smiluj se nad nimi, dovol jim sdílet svátosti Tvé smlouvy a posvěť je svou pravdou, aby oslavovali Tvé svaté jméno!

Pomoz mi je vychovat na slávu Tvého jména a na dobro Tvého srdce! Dej mi tuto trpělivost a sílu!

Nauč mne vypěstovat v jejich srdcích kořen skutečné moudrosti! Osviť je světlem tvé moudrosti, která vládne celému světu! Nauč je, milovat Tě celou svou duší, aby se Tě drželi celým svým srdcem a aby měli na zřeteli Tvoje slova po celý svůj život!

článek pokračuje na další stránce..

Komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here