VIRAL Muž nechal ženu na potápějící se lodi − nezbylo na ni místo...

Muž nechal ženu na potápějící se lodi − nezbylo na ni místo v záchranném člunu

— „Ne, ale to samé řekla moje maminka tatínkovi před svou smrtí,“ odpověděl žák.

Učitelka se odvrátil a doufala, že si nikdo nevšiml, jak se jí v očích zaleskly slzy.

— „Je to tak,“ odpověděla.

Loď se potopila. Ten muž se vrátil domů a sám vychovával jejich dceru. Po mnoha letech, kdy už otec nežil, se jeho dcera probírala jeho věcmi a našla jeho deník, ve kterém si přečetla toto:

„Měla strašnou diagnózu, když jsme se vydali na výlet. Už jí ze života nezbývalo mnoho času. Bože, jak bych si přál utopit se místo ní, ale pro dobro naší dcery jsem to nemohl udělat. Mohl jsem ji jen nechat uprostřed oceánu.“

Třída mlčela.

Z dětských očí bylo jasné, že je tento příběh hluboce zasáhl a že si děti dnes poprvé uvědomily, že první dojem může být klamný.

To je důvod, proč bychom neměli lidi a jejich činy nikdy soudit povrchně, protože o nich možná nic nevíme.

Komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here