VZTAHY Nemluvte o nikom ve zlém. NEGATIVNÍ ENERGIE SE VŽDY VRÁTÍ! Toto jsou...

Nemluvte o nikom ve zlém. NEGATIVNÍ ENERGIE SE VŽDY VRÁTÍ! Toto jsou základní principy života

Přítomnost životních principů je velmi důležitá a týká se každého z nás. Pokud děláte to, v co věříte, vaše svědomí bude čisté a vaše mysl spolu s duší zůstanou v harmonii.

Jaké principy platí pro všechny lidi?

Probuďte se se sluncem a modlete se. Modlete se v soukromí. Dělejte to tak často, jak jen můžete. Budete vyslyšeni. Jen mluvte o tom, co máte na srdci.

Buďte trpěliví. Nevědomost, pýcha, hněv, žárlivost vyčerpává duši. Modlete se za mrtvé, aby konečně našli klid.

Snažte se být otevřeným člověkem. Nedovolte, aby vás někdo ovládal. Sami dobře víte, co chcete.

Chovejte se ke svým hostům s pozorností a ctí. Dopřejte jim nejlepší jídlo, obklopte je pohodlím, zacházejte s nimi s respektem.

Neberte si to, co vám nepatří.

Respektujte vše, co vytvořila příroda – jiní lidé, zvířata a rostliny.

Respektujte názory a zásady jiných lidí. Nepřerušujte partnera, nehrajte hry, nebuďte hrubý a arogantní. Respektujte právo všech lidí na svobodu projevu.

Neříkejte lidem o špinavosti, neponořujte je do té špíny, protože nakonec to budete jen vy, kdo se zašpiní. Všechny negativní energie, které posíláte do vesmíru, se k vám určitě vrátí.

Všichni dělají chyby. To je normální. Neexistuje nic, co by se nedalo odpustit. Nikdo není dokonalý.

článek pokračuje na další stránce..

Komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here