VZTAHY Podle data narození bude vypadat celý váš život. Je až neuvěřitelné, jak...

Podle data narození bude vypadat celý váš život. Je až neuvěřitelné, jak to sedí!

Datum našeho narození je prvním číslem našeho života. Toto číslo může velmi významně ovlivnit náš osud. A jak ho ovlivní, na to se podívejte v našem příspěvku.

„Číslo jedna“, to říká všechno. Toto je znamení kreativních, tvůrčích, originálních a extrémně nezávislých lidí. Jejich soběstačnost má dvě protichůdné stránky: na jedné straně jsou to lidé sebevědomí, kteří často slouží jako příklad pro ostatní; na druhé straně jsou to individualisté a egoisté, kteří nejsou ochotni přijímat názory ostatních. Často působí jako vůdci a iniciátoři – inovační duch a odhodlání jsou u nich silné. Jsou docela ambiciózní a ochotni riskovat, aby dosáhli stanoveného cíle. Mezi jejich negativní rysy patří: impulzivnost, arogance a tvrdohlavost. Kvůli přirozené odměřenosti může být pro ně velmi obtížné vyjádřit hloubku a šíři jejich pocitů i nejbližším lidem.

Druhého se rodí lidé, kteří se vyznačují přecitlivělostí. Nikdy nebudou ignorovat žádosti neznámých lidí. „Dvojka“ to je symbol rovnováhy a silného spojení. Jedná se o skvělé obchodní partnery, kolegy, přátele a spolužáky.

Láska jako pohádka – tak vypadá jejich vztah. „Dvojky“ často působí jako prostředníci a rozhodčí – jsou to vynikající diplomaté: upřímní, vzdělaní, vnímaví. A jsou to také umělci a romantici.

Tito lidé pracují dobře v týmu, ale zároveň nejsou ochotni vyvíjet iniciativu a nechtějí být v centru pozornosti. Jejich nadměrná plachost se často stává hlavním úskalím důležitých úkolů. Druhým extrémem citlivé povahy je tendence upadat do deprese.

„Trojka“ je znamením umělecké představivosti, kreativního intelektu, komunikativnosti a porozumění.

Je symbolem interakce a neutrality. Třetího se rodí neúnavní optimisté, kteří vědí, jak být šťastní a užívat si života. Jsou charakterizováni stavem věčné lásky. Mají velký smyslu pro humor.

Díky vynikající intuici dokážou dokonale identifikovat nejdůležitější myšlenky a představy.

Názory „trojek“ by měli lidé vnímat zvlášť pečlivě. Stejně jako u „dvojek“ přechází jejich citlivost někdy do druhého extrému – ve chvílích smutku mají tendenci být depresivní, zveličují bezvýznamné problémy…

Jsou to zodpovědní, svědomití, seriózní a spolehliví lidé, kteří se nebojí obtížných úkolů a dělají vše pro to, aby je úspěšně vyřešili. Lidé v okolí to rychle zjistí a není náhodou, že „čtyřky“ často čelí žádostem o pomoc a nezřídka je i vyslyší.

Lidé, kteří se narodili v tento den, mají skvělou pověst. Svou vlastní prací si dokážou vybudovat solidní postavení. Zdá se, že neexistuje žádná věc, kterou by nezvládli. Mnoho „čtyřek“ tíhne k exaktním vědám. Tito lidé rozumně přijímají jakékoli neúspěchy, protože vidí selhání jako nevyhnutelnou součást životních zkušeností.

Ze svých vlastních chyb jsou schopni vyvodit správné závěry a následně je využít. Navíc veškeré potíže a překážky v nich probouzí další sílu k dosažení požadovaného cíle.

Pětka“ je v numerologii symbolem svobody. Lidé, kteří se narodili pod tímto číslem, dokonale vědí, jak ji používat a jak se podle toho chovat. „5“ to je znamení vášnivých cestovatelů a dobrodruhů.

Jsou to velmi společenští, zvídaví a všestranní lidé. Často je to značka géniů. Ti, kteří se narodili pátého dne, mají sklony k mysticismu. Přitahuje je vše tajemné, cizí a neznámé…

Hlavní rada pro „pětky“ zní: zpomalit! Neukvapujte se a netrapte se problémy. Vaše netrpělivá povaha a rychlé rozhodování se mohou obrátit ve špatný vtip a ublíží vám.

Toto je znamení lásky a porozumění, čestnosti a věrnosti, rodiny a přátelství. Lidé narození šestého dne v měsíci mají velmi silný smysl pro odpovědnost, umělecké nadání a touhu po humanitních oborech.

Jsou velkorysí, rodinotvorní, pomáhají ostatním praktickými radami a často i financemi. „Šestky“ jsou skvělí přátelé, kterým lze svěřit nejtajnější tajemství.

Současně je toto číslo spojeno s nadměrnou žárlivostí a silným sklonem k vlastnictví. Tito lidé jsou spíše tvrdohlaví, neúnavní a náchylní k lichotkám.

Toto je znamení moudrosti a inteligence, které často převažuje nad pocity. Není náhodné, že lidé, kteří se narodili v „šťastném“ sedmém dni v měsíci (a oni mají opravdu vždy štěstí!), rádi čtou, jsou připraveni se stále učit něco nového a spojit svůj život s intelektuální činností.

Mají silný potenciál v oblasti vědy a vynálezů. Jsou to milovníci samoty a perfekcionalisté. Z negativních stránek „sedmiček“ uveďme: uzavřenost, sklon k hádkám, sarkasmus, tendenci k izolaci, tvrdohlavost a podrážděnost.

V numerologii se jedná o symbol síly, pomoci, výkonnosti a schopnosti řídit. Lidé, kteří se narodili osmý den v měsíci, často nalézají své uplatnění v politice, stávají se odborníky v oblasti správy a řízení společnosti a cítí se velmi dobře v dominantní pozici (mimochodem i v sexu).

Jsou egocentričtí, touží po chvále, sní o dosažení všestranného uznání. „Osmičky“ jsou osobnostmi, které mají vysoký příjem a materiální úspěch. Nesnažte se na ně působit citově a snažit se je obměkčit – výčitky svědomí jsou pro ně cizí.

K záporným vlastnostem patří nadměrné ambice, tvrdost (někdy až krutá) vůči podřízeným a celková netrpělivost při jednání s lidmi. Velké peníze a závratné příjmy mohou „osmičkám“ pokazit jejich charakter.

Patří k nejsentimentálnějším představitelům kalendářního měsíce. Jsou to nezištní přátelé, romantičtí společníci života, dobří obchodní partneři. „Devítky“ mají dobře rozvinutý spisovatelský talent − nenechte ho zaniknout. Jedním z nejsilnějších rysů je velkorysost.

Poznají ho všichni, kteří s nimi přijdou do styku. Snadno také odpouští urážky a velkoryse přehlížejí nedostatky ostatních. Jsou to zodpovědní zaměstnanci, kteří nikdy nezklamou v práci. Jediná vlastnost, která „devítkám“ chybí, je větší pozornost k jejich vlastním financím. Jsou schopni ihned utratit jakékoliv množství peněz.

Jedno z nejkontroverznějších čísel. Jedná se o kombinaci dvou posvátných čísel, kterou lze vyjádřit takto: „všechno nebo nic“. Lidé, kteří se narodili tento den v měsíci, jsou zvyklí jednat jednoduše a přímočaře, vyhýbají se intrikám, obtížným obratům a podvodnému jednání a vždy si vybírají nejlepší a nejbezpečnější cestu.

Mají čistou duši a velké srdce, jsou mezi svými přáteli velmi oblíbenými partnery a vždy upoutávají pozornost ostatních kolem sebe. Rada „desítkám“: vizualizujte si své cíle a sny. Důkladně si je promyslete a zvažte, zda je můžete splnit.

Žádné jiné číslo nemá tak silný duchovní rozměr jako číslo jedenáct. Lidé narození v tento den v měsíci si od dětství zvolili cestu vnitřního rozvoje a milosrdenství.

Materiální hodnoty je nezajímají, především se starají o svou duši. Tito lidé si uvědomují sílu slov, takže pečlivě váží všechno, co říkají, a nikdy nedávají neúčinné rady a doporučení. Jejich názorům opravdu stojí za to pozorně naslouchat – můžete si být jisti, že již zvážili všechny možné důsledky takového rozhodnutí. Jejich vnitřní vjem je chráněn jakýmsi zvláštním senzorem.

Od čísla jedna si vzali lidé, kteří se narodili 12. v měsíci, pevnou vůli, pozitivní postoj k životu a nevyhasínající energii. Z „dvojky“ zase čerpají vnitřní harmonii, rovnováhu sil, skvělý organizační talent a komunikativnost.

Dvanáctka je posvátným číslem pro celé lidstvo a tuto okolnost nelze opomenout. Před více než tisíci lety bylo toto číslo vybráno k určování denního času, k rozdělení roku na měsíce a k měření délky (stopa = 12 palců). Není proto náhodou, že právě tito konkrétní zástupci mají nejčastěji zvláštní úkol – mohou změnit svět k lepšímu.

Nejkontroverznější číslo v numerologii, které označuje fázi transformace. Lidé narození třináctého v měsíci nemohou nikoho nechat lhostejným.

Nositelé tohoto číselného kódu usilují o dokonalost po celý svůj život a provádějí ve svém životě stále nějaké změny: jak v osobním životě, tak v práci. Slovo „stabilita“ není jejich doménou. Jednou z hlavních nevýhod jejich představitelů je nesnášenlivost vůči ostatním.

Po závažné hádce dávají zřídkakdy druhou šanci, i když si to druhá osoba evidentně zaslouží. Navíc jsou spíše líní, což jim často brání v dosahování jejich cílů.

Toto číslo patří těm lidem, kteří věří v absolutní svobodu bez jakýchkoli omezení. Ani se je nesnažte v ničem omezovat, jinak zmizí navždycky z vašeho života.

Jsou docela vznětliví, je lepší nebýt v jejich dosahu, mohli byste si něco vykoledovat. Pokud se vztekají, vůbec se nekontrolují, čehož později litují. Jejich charakteristickým znakem je silné sexuální vzrušení, které hraničí s touhou. Těžko najdete vášnivější milence.

Hodně milují, dokonce i ve stabilním vztahu mají vždy ještě jednu osobu nablízku. Nositelé tohoto číselného kódu často selhávají v podnikání − toto číslo je spojeno se ztrátou materiálních hodnot.

Měli by zacházet s finančními prostředky obzvláště pečlivě a nejlépe svěřit své finance spolehlivému partnerovi, který je schopen čelit nepříjemným událostem.

Pod tímto číslem se rodí vynálezci a snílci. Příroda jim dala do vínku spoustu schopností: od technických po humanitní, z nichž mnohé mohou být úspěšně realizovány v profesi.

Často však postrádají trpělivost a vnitřní disciplínu k řešení nejtěžších úkolů. Jakékoli potíže a problémy jsou pro ně často srdeční záležitostí. Nicméně nejsou zvyklí otevřeně vyjadřovat svou nespokojenost, raději mlčí. Jsou nesmírně citliví a velmi bolestivě reagují na nejmenší kritiku.

Zástupci tohoto číselného kódu mají schopnost porozumění a soucitu − cítí mnohem citlivěji bolest jiného člověka než ostatní, je pro ně obtížné, aby se vyrovnali s útlakem slabých nebo bezmocných.

Na další stránce se podíváme se na to, jak jsou na tom jedinci narození od 16 – 31 dne v měsíci.

Komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here