VZTAHY Podle data narození bude vypadat celý váš život. Je až neuvěřitelné, jak...

Podle data narození bude vypadat celý váš život. Je až neuvěřitelné, jak to sedí!

Osobní číslo 16 říká, že jeho majitel je hluboce myslící člověk analytického uvažování, který nedává najevo svůj skutečný stav mysli. Je zodpovědný, vzdělaný, citlivý, velkorysý, svým způsobem tajemný a nezávislý. Má vynikající intuici.

Je zodpovědný a spolehlivý na 200 %. Jako mladý muž se nebojí vyjádřit při jakékoliv příležitosti svůj názor otevřeně a s vlastním šarmem, ale, bohužel, pak často má pověst povýšence a kariéristy. Postupně se časem ale uzavírá sám do sebe a stává se více zdrženlivým, uzavřeným, nespolečenským a opatrným.

Nenávidí povrchnost: pokud se „šestnáctka“ rozhodne založit vztah, znamená to, že jeho city jsou silné a vážné. Je to velmi citlivý a věrný partner.

Jak jsou vytrvalí! Je úžasné, jak se silný fyzický fond snoubí se zranitelnou duší. Chcete si získat jejich srdce?

Vyjádřete jim upřímně svou lásku a náklonnost – „sedmnáctky“ netolerují faleš a pokrytectví. Od dětství má jejich citlivá povaha potíže s přijímáním kritiky. Je pro ně velmi obtížné přijmout odmítnutí. A pokud jim řeknete „ne“, hned se zlobí a jsou dokonce i agresivní.

Pokud věří v něco, je skoro nemožné je přesvědčit o opaku. Milují zvýšenou pozornost vůči své osobě. Často působí jako múzy a zdroj inspirace pro kreativní lidi.

Je to číselný znak bojovníků za spravedlnost. Tito lidé jsou připraveni bojovat do posledního dechu, aby bránili nejen své vlastní zájmy, ale i práva svých přátel a kolegů.

Jsou však docela konzervativní – v každém případě se spoléhají pouze na osobní zkušenosti a znalosti, jen zřídka poslouchají názory ostatních. „18“ je číslo vrozených aristokratů. Pokud by něco mohlo poškodit jejich pověst, budou značně trpět a dokonce se mohou dostat do deprese. Udělají vše pro to, aby svoji pověst opět obnovili.

Tito lidé jsou velmi nespokojeni se svým vzhledem a hodně jim záleží na tom, jak je vidí ostatní. Málokdy se dostávají do mimořádných situací, protože jsou zvyklí jednat velmi opatrně. V lásce stojí u nich na prvním místě vzájemná úcta.

Často jsou tito lidé hluboce emocionálně vázáni na své matky, jejichž morální podpora a uznání jsou pro ně nesmírně důležité.

„Co si zaseješ, to také sklidíš“ To je přísloví, které symbolizuje cestu lidí narozených v devatenáctém dni v měsíci. Jejich životní scénář připomíná království zrcadel.

Měli by si dávat velký pozor na to, co říkají a dělají. Jakýkoli čin (ušlechtilý nebo opovržlivý) jim nikdy neprojde bez následků – osud neustále vše odráží a vrací stokrát. Často platí také za chyby minulosti. Jsou to energičtí, pragmatičtí a odhodlaní lidé.

Dávají přednost stabilitě: v rodině i v zaměstnání a velmi zřídka se dají vyhodit ze sedla. Jsou to materialisté až do morku kostí, je pro ně důležité jen to, čeho se mohou dotknout. Úspěch měří v jakémkoliv podnikání výhradně v penězích.

Absolutně netolerují osamělost − čím více lidí mají okolo sebe, tím lépe. Jsou to vynikající mluvčí a věrní přátelé, kteří skvěle spolupracují v týmu, rádi se účastní veřejných akcí.

Milují večírky, koncerty… Jsou pohostinní, srdeční a podnikaví. Jsou to romantici. Milují hudbu a tanec, mají velký tvůrčí potenciál. Říká se o nich, že jsou „dítkem štěstěny“ – mnohá z jejich přání se splní jakoby mávnutím kouzelným proutkem.

Je zvláštní, že si přitom často stěžují na svůj život, jsou nespokojeni se svými úspěchy. Snadno se nechají ovlivnit jinou osobou.

Ti, kteří se narodili 21. den v měsíci, mají rádi život – takové lidi pohledat. Jsou připraveni denně děkovat za každý den své existence.

Často pochází z bohaté rodiny. Skutečnost, že na číslo 21 připadá dvakrát za rok slunovrat, symbolizuje jejich prozaickou povahu. Jsou fixováni na peníze, které zjevně milují. Jsou to vynikající ekonomové, bankéři, finančníci.

Mělo by jim být svěřeno úplné řízení rodinného rozpočtu. Přikládají velkou důležitost svému postavení ve společnosti a pozici svého partnera. Jsou cyničtí a ironičtí.

Další slabostí je sex, kterým jsou doslova posedlí. Jsou schopni oddělit pocity od živočišné touhy, takže pokud mění své milé, udělají to pouze instinktivně, z nadměrného vzrušení a jen proto, aby zmírnili napětí.

Číslo dvacet dva je znamením osvícení. Ti, kteří se narodili pod tímto číslem, rádi poučují ostatní a výborně se tohoto úkolu zhostí. Výuka a přednášky jsou pro ně jako stvořené.

„Dvaadvacítky“ jsou skuteční učenci, jejichž široké obzory je možno jim jen závidět. Jsou od přírody pověřeni posláním objevovat a vysvětlovat ostatním nejsložitější procesy, které se vyskytují jak na zemi, tak i mimo ni. Například jejich touha po objevování vesmíru.

Nebojí se převzít zodpovědnost – jak za řečená slova, tak za spáchané činy. Tito lidi je nutno určitě chválit a dělat jim komplimenty, které jim dělají moc dobře. Muž, kterému je toto číslo určeno osudem, je pravým vítězem. Úspěchu v životě však nedosahuje náhodou, ale díky tvrdé práci. Mezi těmi, kteří se narodili 22. den v měsíci, je poměrně málo filantropů a dobrodinců.

V záhadném čísle 23 je zašifrována vášeň pro dobrodružství a touha neustále se posouvat dopředu. Lidé narození pod tímto číslem jsou odvážní, impulzní, rozhodní, impulzivní, společenští a nekonzistentní. Mají velký potenciál v oblasti podnikání, ve finančním sektoru a v oblasti inovací.

Nicméně, jejich talent je mnohostranný a mohou se uplatnit téměř v jakékoliv profesi díky vysoké inteligenci, kreativitě a progresivním myšlenkám.

Jsou plni optimismu, nadšení a zvědavosti. Svoboda je pro ně nejdůležitější věc, nechtějí však nikomu skládat účty. Mají obrovskou sílu přitažlivosti pro opačné pohlaví, jsou smyslnými sexuálními partnery. Jsou jako magnet, který přitahuje obtížné situace a problémy. Proto jejich život nemůže být nazýván jednoduchým.

Je symbolem bezpečnosti a loajality. Neexistuje pozornější a ohleduplnější reprezentant tohoto dne kalendářního měsíce.

Před rozhodnutím o minimálním kroku nebo skutku zváží všechny klady a zápory, vyhodnotí možné důsledky a teprve poté se rozhodnou. Zjevně neradi se pouští do těžších úkolů. Zvláštní místo v jejich životě zaujímá jídlo.

Tato záliba se projevuje v různých formách: mohou si otevřít vlastní restauraci nebo se proslavit jako geniální kuchaři. O jejich ukázkové disciplíně lze skládat legendy.

Život těchto lidí je řízen intuicí, která hraničí s nadpřirozenými schopnostmi a proroctvími. Mají v sobě určitou mystiku.

Jedná se o neuvěřitelně citlivé lidi, jejichž názory nelze v žádném případě opomíjet. Pokud se taková osoba rozhodne v poslední chvíli změnit své rozhodnutí kvůli tomu, že „cítila něco špatného“, nevěnujte tomu zásadní pozornost, ale raději si ho vyslechněte bez komentáře. 

Nemůžete dát na jedno intuitivní rozhodnutí. Teprve součet dvojky a pětky dá sedm, a to už je symbol inteligence. Tito lidé nedělají neuvážené činy.

V součtu dá dvojka a šestka osmičku, dvě uzavřené koule tvoří znamení nekonečna.

Což je symbolem kontinuity svazků. To jsou nejvěrnější přátelé a manželé. Lidé, jejichž životně důležitým kódem je číslo 26, přebírají roli ochránců – mají proto všechny dispozice: silnou vůli, velkou energii, schopnost vedení a citlivost.

Mezi negativní aspekty patří domýšlivost, touha po neomezené moci a touha „rozdrtit“ všechny kolem sebe. Tito lidé milují pořádek, u nich se daří čistotě a kráse.

V numerologii je tomuto číslu přisouzena síla hojení. Její reprezentanti nacházejí své povolání v oblasti medicíny a veřejného zdraví.

Jsou vynikajícími léčiteli, často zastánci alternativní terapie. Majitelé „sedmadvacítky“ jsou intuitivní, emocionální, schopní hluboké empatie, nepotřebují se učit soucitu.

Péči o druhé cítí každou buňkou duše. Nikdy si nezoufají, využívají životní zkušenosti a po selhání snadno začínají znovu. Podléhají silným změnám nálad, jsou netrpěliví a sebevědomí.

Číslo, které symbolizuje zákon. Lidé, kteří mají narozeniny 28. v měsíci, mají vysokou odpovědnost. Stále nutí okolí k pořádku a dodržování předepsaných pravidel.

Bylo jim dáno do vínku být vynikajícími soudci nebo pracovat v oblasti judikatury. Na druhé straně si oni sami nikdy nepřiznají vinu a mají sklony stále obviňovat druhé. Tento panovačný charakter zjemňuje „dvojka“, která jim nadělila tvůrčí představivost a bohatou fantazii.

Číslo s obrovským emočním potenciálem. Často jde až do extrémů (dnes – miluji, zítra – nenávidím). Důvodem je, že čísla v jejich složení jsou na opačných koncích.

První z nich dělá mírotvorce a diplomaty, druhé zase charizmatické dobrodruhy. Jsou šťastní, když mají v životě dost peněz – dostanou se k nim docela snadno: vydělávají dobře a vyhrávají také v loterii.

Ale musí pracovat vážněji ve svém osobním životě, neustále se zamilovávají do „špatných lidí“ a často mají vedle svého partnera pocit nejistoty.

Třicítka“ to je znamení schopných, nezávislých a silně houževnatých lidí. Mají fantastickou paměť, dokáží se dokonale soustředit i „odpojit“ se od okolního života.

Schopnosti jejich intelektu jsou obrovské a vhled a rychlé rozhodování jim pomáhají vypořádat se s nejtěžšími situacemi. Jejich život je plný událostí, vedle nich se nebudete nudit.

Chcete-li nestranně posoudit, o co se jedná – požádejte o radu osobu, která se narodila třicátý den v měsíci. Ta vám bez váhání sdělí přímo do očí celou pravdu a pomůže vám s praktickými radami.

Znamení motivovaných a nezávislých lidí. Nevynechají žádnou příležitost, která se jim v životě nabídne. Zvláštní individuální rukopis a kreativitu lze vystopovat ve všem, co tito lidé dělají.

Každou práci, kterou vykonávají, dovedou k dokonalosti. Tato vlastnost jim pomáhá získat vysoký post ve společnosti. Jsou vynikající organizátoři těch nejodvážnějších úkolů.

Neradi chodí po rozbitých cestách, ale vždy hledají nové cesty a směry. Oceňují stabilitu a věrnost. Nepokoušejte se je oklamat − ztratíte jejich důvěru navždy.

Komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here