VZTAHY Psycholog, který pomohl již více než 1000 párům prozradil, která jedna věc...

Psycholog, který pomohl již více než 1000 párům prozradil, která jedna věc je ve vztahu nejdůležitější

Pokud bychom se vás zeptali, co hraje ve vztahu nejdůležitější roli, jaká by byla vaše odpověď?

Někteří z vás by zřejmě odpověděli, že důležité je, aby bylo mezi partnery jisté propojení a aby fungovala chemie. Jiní řeknou, že nejdůležitější je komunikace a vzájemná upřímnost. Podle psychologů však tyto odpovědi nejsou správně.

Expert ve svém oboru, John Kim tvrdí, že nejdůležitějším faktorem ve vztahu je respekt. Tvrdí, že bez respektu vztah nemá šanci přetrvat.

Pokud jste někdy byli ve vztahu, kde jste se s partnerem navzájem nerespektovali, zřejmě vám je jasné, proč Kim tvrdí, že je nejdůležitější.

Jednoduše řečeno, zdravý vztah bez respektu není možný, protože ten vytváří důvěru a důvěra je přece klíčová. Pojďme si však respekt blíže definovat. Oxfordský slovník tento pojem popisuje následovně: „Je to pocit obdivu k někomu nebo něčemu vyvolaný jeho schopnostmi, vlastnostmi či úspěchy.“

John Kim však s touto definicí zcela nesouhlasí. Tvrdí, že ve vztahu to znamená něco jiného.

 

článek pokračuje na druhé stránce…

Komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here