VZTAHY Psycholog, který pomohl již více než 1000 párům prozradil, která jedna věc...

Psycholog, který pomohl již více než 1000 párům prozradil, která jedna věc je ve vztahu nejdůležitější

Vyjádřil se následovně:

Respekt znamená, že ani jeden z partnerů není autoritou a nemá moc na tím druhým. Nemusíme s někým souhlasit, abychom ho milovali.

Respekt znamená poskytnout někomu prostor na vlastní názor a nechat ho jít vlastní cestou. Znamená to nechat jít. Akceptovat. Nesoudit. Nekontrolovat.

Nechat jít a nechat růst. Znamená to nezaškatulkovat toho druhého na základě vlastních definic, ale pracovat na vlastních problémech. Znamená to mít svůj vlastní život.

Musíme se tedy sami sebe ptát: „Je v mém vztahu dostatek respektu?“ V případě, že není, vyvstává další důležitá otázka: „Chyběl respekt i v mých předešlých vztazích?“ Stalo se to vzorcem vašeho života? Pokud jste odpověděli kladně, zeptejte se sami sebe – proč?

Proč byste měli zůstávat ve vztazích, v nichž chybí respekt? Odpověď byste měli hledat sami v sobě. Neobviňujte svého partnera. Možná zpočátku respekt ve vašem vztahu nechyběl, vytrácel se však pomalu, postupně.

Proto je důležitá i další otázka: Co můžete udělat proto, aby se to v budoucnu neopakovalo? Prvním a nejdůležitějším krokem je nedělat ústupky.

Pokud vás váš partner nerespektuje a nedokáže naplnit vaše požadavky, je čas hledat si jinou cestu. Pokud totiž snížíte své standardy a přijmete jakékoliv špatné chování, stanete se v očích partnera méněcenným člověkem.

Respektuje sami sebe do takové míry, abyste byli schopni odkráčet od někoho, kdo k vám nechová respekt.

Komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here