DĚTI Nedávejte mobily do rukou dětem mladším 12 let! Můžete jim zadělat na...

Nedávejte mobily do rukou dětem mladším 12 let! Můžete jim zadělat na vážné zdravotní a psychické problémy, tvrdí odborníci

Můžete k tomu přihlédnout anebo nikoliv, ale přečíst by si to měli všichni!

Ve věku výpočetní techniky je problém závislosti dětí na přístrojích stále naléhavější než kdy jindy.

Mnozí z vás už určitě nejednou viděli obrázek, kdy rodiče dávají smartphone do rukou dítěte, aby se ho „zbavili“. „Tady máš, šikulko, obrázky a nech své rodiče na pokoji!“, to jistě znáte, že?

Děti si rychle zvykají. Dokud mají v rukou chytrý mobil, nevydají ani hlásku, ale pokud jim ho vezmete, už křičí. A pak se rodiče diví, proč nemohou najít společný jazyk s dětmi a proč si nerozumí v normálním životě.

Závislost na mobilních přístrojích

Komunikační dovednosti jsou v nás od dětství. Podle pediatrů je věk od 0 do 3 let velmi důležitý pro rozvoj zraku, tvorbu řečového aparátu a obohacení slovní zásoby dětí. Pro děti do 3 let je obzvláště důležité mluvit co nejvíce s rodiči a vrstevníky, a ne s maminčiným smartphonem.

Americká akademie pediatrů uvádí, že děti ve věku 0−2 let by neměly být vystaveny elektronickým zařízením vůbec. Ve věku od 3 do 5 let by děti neměly používat více než jeden přístroj a od 6 do 18 let nejvýše dvě hodiny denně.

Statistiky zároveň uvádějí, že moderní děti tráví v průměru několikrát více času před obrazovkou, a to 6–7 (!) hodin denně. Většina amerických dětí používá mobilní zařízení každý den od dvou let a ve věku 7–8 let již mají stálý přístup k internetu.

Mobilní zařízení významně zvýšila dostupnost moderních technologií pro malé děti. Pediatr Chris Rowan proto trvá na zákazu používání mobilních elektronických zařízení dětmi mladšími 12 let.

Zde je 10 hlavních důvodů, proč nedávat telefon do rukou dětí mladších 12 let

Závislost na mobilních přístrojích

Čím více rodiče kontrolují svou poštu, sledují informační kanály, střílí monstra a sledují televizní pořady, tím více se vzdávají svých dětí.

Nedostatek pozornosti dospělých je často kompenzován stejnými pomůckami a digitálními technologiemi, v některých případech je dítě samo závislé na přenosných zařízeních, internetu a televizi.

Závislost děti na mobilních přístrojích se stala již epidemií. Každé jedenácté dítě ve věku 8–18 let je „digitálním narkomanem“.

Škodlivé záření

V roce 2011 Světová zdravotnická organizace a Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny klasifikovaly rádiové emise z mobilních telefonů a jiných bezdrátových zařízení jako potenciální karcinogen a identifikovaly faktory ve skupině 2B („možné karcinogenní vlivy na člověka“).

Je však třeba mít na paměti, že děti jsou citlivější na různé negativní vlivy, protože jejich mozek a imunitní systém se stále vyvíjejí.

Vliv na vývoj mozku

Mozek dítěte se ztrojnásobí od narození do dvou let a stále roste až do 21 let. Vývoj mozku v raném věku je determinován environmentálními stimuly nebo jejich absencí.

Stimulace mozku nadměrným vystavením přístrojům ovlivňuje, jak ukazuje studie, kognitivní zpoždění, zvýšenou impulzivitu, sníženou schopnost samoregulace a sebekázeň.

článek pokračuje na další stránce…

Komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here