Ústecké Činoherní divadlo skončí nebo neskončí?

Ústecké Činoherní divadlo žádá město Ústí nad Labem, aby bylo zrušeno vypsané dotační řízení a 12 milionů korun určených v letošním rozpočtu na činnost činohry v Ústí bylo poskytnuto jemu.

Vyplývá to z materiálů, které ČTK získala od mluvčí divadla Jany Válkové. Činoherní studio dočasně ukončilo provoz v pátek večer hrou Romeo a Julie, a to kvůli změně podmínek finanční podpory ze strany města. Tvrdí, že má peníze jen na lednové výplaty, další už nemůže garantovat. Město ale na svém webu uvádí, že instituce má na účtech a v pokladně k dispozici peníze, které jí stačí na průběžné hrazení provozních nákladů do poloviny března.

Městská rada minulý týden rozhodla, že o peníze vyčleněné v rozpočtu na činoherní aktivity se mají zájemci ucházet prostřednictvím grantů. Město tvrdí, že tak chce přispět k transparentnosti rozdělování peněz. Na studiovou formu činohry, která odpovídá náplni Činoherního divadla, je navíc pro letošek v grantech vyčleněno jen osm milionů. Vloni divadlo od města dostalo 9,5 milionu Kč, což bylo podle vedení scény na hranici minima, za které bylo ještě možné její chod udržet.

Činoherní divadlo, známější pod starším názvem Činoherní studio, v otevřeném dopise adresovaném ústeckým zastupitelům uvádí, že nemá problém se sepisováním grantových žádostí a nebrání se transparentnímu financování. „Není však schopno, aniž by porušilo rozpočtovou kázeň, v polovině divadelní sezony a měsíc po začátku fiskálního roku, dostát všem svým závazkům a zároveň přistoupit na nesplnitelné podmínky,“ uvádí ředitel divadla Vladimír Čepek k rozhodnutí radních. Grantová řízení by podle divadla měla být vypsána ve větším časovém předstihu a ideálně na víceleté fungování.

Divadlo také popisuje podmínky města, které považuje za nesplnitelné. Mimo jiné upozorňuje na to, že divadla konstruují svůj dramaturgický plán ve velkém předstihu. Činoherní studio už má vytvoření plán na sezonu 2016/2017, pro potřeby vypsaného grantu je však nepoužitelný, „naplánovaná představení a premiéry pro sezonu 2013/2014 a polovinu sezony 2014/2015 nelze za těchto podmínek realizovat,“ píše se v dopise.

Na dnešním jednání se správní radou divadla Čepek nicméně přislíbil, že se grantovým řízením na studiovou formu činohry bude zabývat. „S tím, že se pokusím vést jednání se zadavatelem, aby změnil podmínky toho druhého grantu,“ dodal Čepek. Podle něj jde ale jen o drobný posun v celé situaci. Podobně dnešní jednání shrnul i předseda správní rady divadla a zároveň člen městské rady Jan Eichler (bezp.).

Druhý grant se týká čtyř milionů korun určených na činoherní představení v Severočeském divadle opery a baletu, které ale nemá vlastní činoherní soubor. V otevřeném dopise Činoherní divadlo zmiňuje, že činoherní představení na této scéně „nelze s dostatečným předstihem, bez personálního zajištění a bez podmínek stanovených provozovatelem Severočeské divadlo s.r.o. naplánovat ani odhadnout finanční náročnost“. Za stávajícíh podmínek je pro něj tedy nemožné se o tyto peníze ucházet.

Divadlo dočasně pozastavilo svůj provoz, v úterý od 19:00 bude ale v divadelním baru pro veřejnost připravena informační skupina, která zájemcům podá informace o aktuální situaci. „Druhá taková skupina bude na představení hostujícího souboru Divadla Demago přesunutého do klubu Mumie, které se koná od 20:00,“ sdělila Válková. Aktuální informace by se podle ní měly začít objevovat také na venkovních vývěskách divadla. Válková také upozornila na to, že lidé, kteří mají do divadla předplatné, nepřijdou zkrátka, bude jim prodlouženo o dobu odstávky. „Věříme, že se podaří najít dialog s městem a současnou situaci zvrátit,“ dodala.

Eichler podotkl, že i když se divadlo v pátek s diváky loučilo, ještě neskončilo. „Jestli skončí nebo neskončí, se projeví ve čtvrtek, kdy mají mít představení. Do té doby se může ještě udát hodně věcí,“ řekl. To, že je tato možnost ve hře, naznačil i Čepek.

Podporu Činohernímu divadlu vyjádřila řada českých divadelních scén včetně činohry Národního divadla v Praze. Podporu souboru vyjádřila Fakulta umění a designu ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (FUD UJEP). Později podporu divadlu vyslovil také rektor a vedení celé ústecké univerzity.

zdroj: ČTK – luc snm

foto: Ústecké Činoherní divadlo