Pražské Bio Oko dnes představí premiéru dokumentu Jany Počtové – Fragmenty P. K

V pražském Biu Oko bude mít dnes večer premiéru dokumentární film režisérky Jany Počtové s názvem Fragmenty P. K. Zmapovala v něm život a dílo dokumentaristy Pavla Kouteckého (1956-2006)

Byl jednou z nejvýraznějších osobností české dokumentaristiky, premiéry svého nejznámějšího filmu Občan Havel se nedožil

Tragicky zesnulý filmař je v tomto snímku představen pomocí fragmentů svých filmů a výpovědí nejbližších spolupracovníků o jejich vzniku a přístupech k tématům, kterým se věnoval. Pomocí záběrů z jeho filmů a vzpomínek přátel se režisérka snažila sestavit jeden velký fragment, který zanechal.

Počtová se s Kouteckým osobně znala, během studia na pražské FAMU jeden rok navštěvovala tvůrčí dílnu, jejímž byl vedoucím. O jeho dokumentech na FAMU napsala magisterskou práci a z popudu Miroslava Janka začala pracovat na tomto snímku. Vystupuje v něm řada Kouteckého spolupracovníků. Například dramaturgyně Hana Jemelíková, která se podílela na mnoha Kouteckého filmech, či jeho dvorní kameraman Stano Slušný. Producentkou byla Jarmila Poláková ze společnosti Film&Sociologie, s níž Koutecký dlouhodobě spolupracoval.

Tato společnost je též zakladatelkou filmové Ceny Pavla Kouteckého. Letos se uskuteční poosmé; cílem je připomenout si Kouteckého tvorbu, upozornit na výjimečné české dokumenty a podpořit jejich tvůrce finanční odměnou. Cena je určená jeho pokračovatelům, trpělivým pozorovatelům světa se schopností sdělit své pocity a postřehy filmem.

Pavel Koutecký si témata svých filmů zpočátku vybíral v oblasti umění a vědy, posléze se více soustředil na sociální a společenskou problematiku. Jeho jedinečný autorský pohled vynikal hravostí, humorem, smyslem pro rytmus,“ řekla Poláková ČTK. Jeho nejvýznamnějším filmem je Občan Havel; Havla v roli českého prezidenta sledoval přes 13 let. Film, který po Kouteckého smrti dokončil Miroslav Janek, se stal nejúspěšnějším dokumentem v české kinodistribuci po roce 1989.

Film Fragmenty P. K. vznikl v koprodukci s Českou televizí a za podpory Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie.

zdroj: ČTK – bor mol