Festival dokumentár​ních filmů LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL již dnes rozkryje kód života

Rozkrývání tajemného kódu života, odhalení genetické podstaty geniality, možností vylepšování lidských vlastností, ale také předcházení dědičným chorobám a fyzickým postižením.

Vědě se dnes daří realizovat to, co bylo  ještě před pár lery jen stěží představitelnými sny – nahlížet do komunikace rostlin, do uspořádání hmyzích států, proniká do mikrosvěta molekul i atomů, organismů, společenstev i společností.

Ale tím rovněž otevírat etické otázky a přibližovat se samotné podstatě života, která je pro mnohé nedotknutelná a tabuizovaná. Je tedy více než příznačné, že to bude právě snímek DNA: Sny a realita, atakující představy o lidských limitech,  který v pondělí 14. října v 16 hodin na půdě České zemědělské univerzity odstartuje 3. ročník festivalu vědeckých filmů Life Sciences Film Festival. Slavnostní zahájení proběhne za přítomnosti rektora ČZU Jiří Balíka.

Programová nabídka letošního ročníku se ovšem neomezuje pouze na genetiku. Dotýká se i velmi blízkých a hmatatelných témat: vody a dalších přírodních zdrojů, hmyzích i lidských států, životního prostředí, ale také kávy, brambor, piva, masa a v neposlední řadě také peněz. V mnoha případech unikátní dokumenty nabízejí příběhy o hledání a nacházení, o rozkrývání a pochopení přírodních procesů, o respektu, o fungujících systémech, ale přinášejí také zásadní varování a představují okamžiky zásadních selhání.

Základním poselstvím festivalu je ukázat divákům, jaká krása se v přírodních vědách skrývá doslova na každém kroku, jak se věda dostává k podstatě procesů a dějů a jak dnes umožňuje dělat věci správně,“ vysvětluje chemik a zároveň jeden z organizátorů festivalu Ing. Petr Alexandr, CSc. V tom také spočívá část ojedinělosti celého festivalu: do Česka prostřednictvím tzv. vědeckých filmů přináší aktuální i akutní témata, jež se u nás teprve postupně dostávají do širšího povědomí. A děje se tak v nebývalé hutné podobě a vysoké kvalitě.

Life Sciences Film Festival proběhne na půdě šesti fakult České zemědělské univerzity v Praze od pondělí 14. října do pátku 18. října a představí na 120 dokumentárních filmů z 26 zemí světa. Ve svém konceptu unikátní akce propojují nejnovější domácí i světové dokumenty se zázemím a celým vědeckým arzenálem České zemědělské univerzity. Další informace včetně programu a katalogu filmů naleznete na www.lssf.cz. Aktuality na https://www.facebook.com/lifesciencesfilmfestival#

Úvodní holandský dokument DNA: Sny a realita přinese obraz z BGI Pekingského genetického institutu, jehož vědecké kapacity se soustředí na výzkum genetické podstaty geniality a hledají takové geny, které například budoucím dětem zaručí konkrétní inteligenční nebo fyzické vlastnosti. Autoři divákům nabídnou nejen jedinečný pohled na obrovský aparát, který se zaměřuje na studium lidského genomu, ale otevírají i aktuální bioetické otázky o velmi diskutabilních možností výběru embryí nebo dokonce o možnostech cíleného zasahování do genomu člověka a doslova dělání dětí na zakázku.

Po projekci bude následovat diskuze v čele s biologem a filosofem Stanislavem Komárkem a odborníkem na biotechnologie Jaroslavem Petrem. Společně s diváky se budou zamýšlet nad tím, je-li dnešní moderní věda otevřenou Pandořinou skřínkou nebo naopak šancí pro lidstvo, která dává člověku nástroje k poznávání a využívání geniálních principů života.

Rok 2013 je rokem vody a festivalová dramaturgie proto do programu zařadila i snímek Water Makes Money, aneb Výnosný byznys, který stojí na vodě. Autoři se zaměřili na několik velkých firem zejména v Německu a Francii a ukazují široké souvislosti pokřiveného obchodu s jedním ze základních zdrojů života. Skvěle obsazená diskuse, jíž se zúčastní i zástupce největšího dodavatele služeb na tuzemském vodohospodářském trhu Veolia Voda, proběhne po skončení projekce na fakultě Přírodních a potravinářských zdrojů.

Tematický záběr festivalu neopomíná ani další z všudypřítomných aspektů lidského života – peníze. Ekonomika je centrem snímku Grown in Detroit, který přináší mrazivý obraz jednoho z nejznámějších případů ekonomického pádu kdysi bohatého a životem pulsujícího města, které bývalo železným srdcem amerického automobilového průmyslu. Peníze prostupují i rozvojovými programy, jak ukáže dokument Sladký jed, který bude promítán na Fakultě tropického zemědělství. Tématem tohoto filmu je dnešní realita potravinových programů, které mnohdy místo pomoci naopak přispívají ke konzervování programů.

Návštěvníci se mohou těšit také na množství dokumentů s environmentální tematikou, které nabídne Fakulta životního prostředí. Mimořádně inspirativní je například film Farmář a jeho princ, který je o Jeho královské Výsosti Princi Charlesovi a jeho farmě, už dvacet let rozvíjené v souladu s udržitelnými principy. Festival se zaměří i na další oblasti týkajících se životního prostředí, novou vlnu chemických polutantů, ochranu půdy, pozemkové úpravy či směry udržitelného hospodaření. Nabídne celé spektrum přístupů, od těch nejmodernějších a po ty generacemi prověřené, na zemědělství, na chov skotu, na pěstování řas, na výrobu piva, fermentace, včelaření či třeba nové možnosti v chovu ryb.

Opomenuta nezůstane ani Technická fakultu, kde bude k vidění celá řada filmů o nenovějších technických objevech a o řešeních, která následně umožňují revoluční vývoj ve všech oborech vědy.

Life Sciences Film Festival organizuje Česká zemědělská univerzita společně s o.s. Harvest Films. Festival proběhne na ČZU letos již po čtvrté (oficiálně po třetí). Od zkušebního nultého ročníku každoročně v říjnu představí více než stovku dokumentů, které doprovází desítky besed s vědci i filmaři, prezentací, výstav, ochutnávek a koncertů.

ČZU je třetí největší univerzitou v Praze. Spojuje v sobě stoletou tradici s nejmodernějšími technologiemi, progresivní vědou a výzkumem v oblasti zemědělství, lesnictví, ekologie, technologií a techniky, ale i s ekonomikou a řízením. Moderně vybavené laboratoře se špičkovým zázemím včetně školních podniků umožňují vynikající vzdělávání s možností osobního růstu a zapojení do vědeckých projektů doma i v zahraničí. ČZU zajišťuje kompletní vysokoškolské studium, letní školy, speciální kurzy, univerzitu třetího věku.

zdroj: Lucie Čunderliková