Pražské Quadriennale demaskuje společnost

Pražské Quadriennale demaskuje společnost: chystané symposium se zaměří na sociální sítě, politické aktivisty, divadlo i sociální statut masky

Kolik lidí na vašem Skype používá v profilovém obrázku masku nebo stylizovaný portrét? Všímáte si proměn žen po nanesení make-upu? A zaujaly vás zakryté tváře aktivistů z hnutí Anonymous nebo Pussy Riot? Anebo z jiné oblasti: udivuje vás plasticita a působivost například rituálních masek v muzeích nebo ve výpravných publikacích například antropologa Claude Léviho-Strausse? Na rostoucí význam masky a maskování v současné společnosti se zaměří nadcházející scénografické symposium Vrstvení reality: Právo na masku, které s širokou mezinárodní účastí 31. října až 1. listopadu ve Studiu Hrdinů (Veletržní palác) pořádá Pražské Quadriennale.

Od jiných odborných setkání je odlišuje nejen obsah, ale i forma: přednášející i účastníci budou v maskách a celé symposium bude mít podobu show, maskovaného karnevalu s řadou nápaditých scénografických prvků. Ne náhodou se také koná v termínu svátku zemřelých (dušiček) či Halloweena, kde masky hrají značnou, ambivalentní roli: pro jedny mají duše zemřelých odhánět, pro jiné jsou naopak médiem pro kontakt se světem mrtvých.

V případě symposia bude pět desítek přednášejících a očekávaná stovka účastníků z celého světa o maskování debatovat, ale současně s ním experimentovat v prostoru akce. S ohledem na aktivní zapojení performerů, výtvarníků či scénografů dojde k mnoha živým akcím, ale i projekcím a instalacím, jež doloží uváděné příklady a situace.

Masky se staly nejen známkou svobody, nezávislosti a anonymity, ale zároveň zpochybňují samotnou realitu,“ vysvětluje koncepci symposia jeho spoluautorka Sodja Lotker. Má za cíl pojmenovat všechny přesahy maskování. Politiku a šoubyznys nevyjímaje. A najít vztah mezi čistou realitou a maskovacím „divadlem“.

Jako součást scénografie – na jevišti nebo v každodenním životě – se maskování stává nástrojem vrstvení reality, zpochybňování reality a oživování reality nové,“ doplňuje Maaike Bleeker z Univerzity Utrecht, která vedle Sodji Lotker a německého umělce Juliana Hetzela celé symposium Vrstvení reality: Právo na masku připravila.

Dvoudenní akce, která je pro zájemce přístupná po on-line registraci, je součástí  dlouhodobého výzkumu Pražského Quadriennale v rámci projektu Sdílený Prostor: Hudba Počasí Politika v letech 2013–2016. Více na www.pq.cz.

Maska, původně využívaná při duchovních obřadech a následně široce uplatněná nejen v divadelním umění, se stala nedílnou součástí společnosti 21. století. Vymanila se z kulturního prostředí a je sociálním nebo sociologickým fenoménem, dotýkajícím se bez výjimky každého. Lze se s ní potkat kdykoliv a kdekoliv. Zároveň se však proměnila její funkce: je součástí sebe-inscenování, ale naopak i skrývání skutečnosti.

Scénografické symposium Vrstvení reality: Právo na masku si proto bude mimo jiné všímat proměn, skrývání a zmizení, ale také odhalování. To, že nejde o teorii, dokazují četné aktuální příklady: Guerilla Girls, Guy Fawkes nebo masky demonstrantů například v krizí stiženém Řecku či Španělsku. A samozřejmě tisíce videí a fotografií na hlavních komunikačních kanálech současnosti – YouTube nebo Facebook. O nikoliv přeneseném významu maskování do veřejného života svědčí také stále častější označování například politických diskusí a projevů za „divadlo“.

Také z toho důvodu budou aktivní účastníci symposia hodnotit tyto scénografické projevy nejen v divadle, ale především mimo toto umělecké teritorium. A to s cílem prozkoumat a zdůraznit neviditelné, imaginativní a dramatické složky našeho života. „Ať chceme nebo ne, kdysi tradiční prvky divadla se staly integrální součástí našich civilních životů. Bankéři a manažeři studují pro větší přesvědčivost a osvojení si dramatických situací herectví, masky v přímém i odvozeném smyslu slova obklopují sociální sítě, staging nebo scénografické postupy rozhodují o úspěchu nebo neúspěchu obchodních jednání…,“ nastiňuje jednu z rovin symposia Sodja Lotker. Od strukturalistického pojetí masky, které razil například zmíněný Claude Lévi-Strauss, tak došlo k zásadní konverzi významu i využití…

V kontextu vyhlášeného tématu Pražského Quadriennale 2015, „Hudba, počasí a politika“, představuje symposium Vrstvení reality: Právo na masku poslední uvedený atribut. A stejně jako PQ se dotýká fenoménu prostoru, který sdílí tvůrci s diváky, odhalování nových významů a sdílení myšlenek, zkušenosti a příběhů. Téma se zároveň promítlo do zadání výběrového řízení na podobu českého pavilonu na ústřední expozici Pražského Quadriennale – Sekce zemí a regionů. Uzávěrka přihlášek je 30. listopadu. Samotné PQ 2015 se uskuteční od 18. do 28. června.

Pražské Quadriennale, jehož se naposledy v roce 2011 zúčastnilo přes 70 zemí, více než 5 000 delegátů a 50 000 návštěvníků, organizuje Ministerstvo kultury ČR a realizuje Institut umění – Divadelní ústav. Projekt se koná za podpory programu Kultura Evropské unie a za podpory Velvyslanectví Nizozemského království v Praze.

zdroj: Silvie  Marková