Rendez-vous se starou hudbou

Mimořádné rendez-vous se starou hudbou pro Vás připravila Janáčkova filharmonie Ostrava 8. března 2014 od 19 hodin ve společenském sále Domu kultury města Ostravy.

Koncert se koná ve spolupráci s Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt u příležitosti 300. výročí narození Carla Philippa Emanuela Bacha v rámci tradičního německo-polského festivalu Dny hudby nad Odrou 2014. Ostravský koncert připadne přesně na den narození C. Ph. E. Bacha, který spatřil světlo světa 8. března 1714 v německém Výmaru. Na počest druhého Bachova syna bude jeho hudba znít podél toku řeky Odry – od Ostravy přes Wrocław, Frankfurt až po Štětín. Tento festival na Odře je nejvýznamnějším hudebním festivalem ve východním Braniborsku. V roce 1965 se konal první ročník ještě pod názvem Frankfurtské hudební dny. Po roce 1994, kdy se k projektu přidala Filharmonie Zielona Góra, se stal významnou platformou pro kulturní střetávání západu a východu.

A právě oslavenci Carlu Philippu Emanuelovi a jeho současníkům je věnován i mimořádný festivalový příspěvek Janáčkovy filharmonie. Koncert je dokladem toho, jaké množství talentů přineslo 18. století, toho, že vedle dnes známých velikánů Bacha, Händela, jsou tu i další jako Richter nebo bratři Bendové …

Sólistkou koncertu je výborná flétnistka Janáčkovy filharmonie Petra Olajcová, která přednese Koncert pro flétnu, smyčcový orchestr a basso continuo e moll Františka Bendy. Kromě tohoto díla zaznějí ještě čtyři dobové symfonie. Dvě z pera C. Ph. E. Bacha, jedna od F. X. Richtera a jedna od J. A. Bendy. Ostravský orchestr bude řídit Vojtěch Spurný.

Devizou tohoto koncertu, který nabízí hodnotný hudební zážitek, je vstupné, které činí pouze 100 Kč.

Osoby starší 70 let, držitelé průkazů ZTP, děti do 15 let a studenti mají nárok na 50% slevu. Studenti Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě a Fakulty umění a Pedagogické fakulty Ostravské univerzity zapaltí pouze 20% ceny.

***

Mimořádný koncert ve spolupráci s Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

v rámci festivalu Dny hudby nad Odrou

8. 3. 2014 v 19 hodin

Společenský sál Domu kultury města Ostravy

program:

C. P. E. Bach: Symfonie Es dur

F. Benda: Koncert proflétnu a orchestr e moll

C. P. E. Bach: Symfonie C dur

J. A. Benda: Symfonie č. 5 G dur

F. X. Richter: Symfonie  č. 29 g moll

účinkují:

Petra Olajcová – flétna

Janáčkova filharmonie Ostrava

Vojtěch Spurný – dirigent

Carl Philipp Emanuel Bach (8. března 1714–1788), druhorozený syn lipského varhaníka a kantora Johanna Sebastiana Bacha, byl ve své době považován za jednoho z nejvýznamnějších německých hudebních skladatelů. V čase, kdy otcovy skladby již byly zapomenuty, stavěli hudební znalci jméno Carla Philippa Emanuela na přední místa v pomyslném žebříčku německých skladatelů a jeho kompozice hodnotili jako díla nanejvýš originální. Tento fakt dokládá např. cestopis Charlese Burneyho, anglického varhaníka, skladatele a hudebního historika, který se na své dlouhé cestě po Evropě zastavil roku 1772 mimo jiné i u pruského dvora. Z celé řady berlínských hudebníků ve své knize pak vyzdvihl a ocenil nejvíce dva: Františka Bendu a C. Ph. E. Bacha. Ve službách pruského krále Friedricha II. působil Carl Philipp Emanuel téměř třicet let (1740–1768), poté odešel do Hamburku, kde nastoupil jako městský hudební ředitel po zemřelém Georgu Philippu Telemannovi. Bach byl uznávaným cembalistou a klavichordistou a těmto klávesovým nástrojům věnoval kolem sto padesáti sonát, padesáti dalších koncertantních skladeb a sepsal dokonce teoreticko-estetickou Úvahu o správném způsobu hry na klavír (Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen).

Petra Olajcová (1986) je velice precizní a pozoruhodně všestranná muzikantka. Absolvovala magisterské studium na Fakultě umění Ostravské univerzity v oboru flétna, kde studovala u Jiřího Bystroně (klasická flétna) a Michala Žáčka (jazzová flétna). Zúčastnila se několika seminářů a kurzů pod vedením takových renomovaných hudebníků jako jsou Philippe Bernold, Catherine Cantin, Clara Novak, Joshua Smith, Robert Winn, Claude Lefebre, František Malotin či Zbigniew Kaleta.

Pravidelně vystupuje sólově s různými orchestry a soubory nebo v komorním uskupení. Posluchači ji také mohli slyšet na koncertech, které se uskutečnily v rámci festivalů Harp Days Ostrava, In Bona Fidae Hlučín, Pražské jaro a další. Na svém kontě má také CD. Do roku 2012 byla členkou souboru „Acoustic Irish“, který se specializuje na keltskou hudbu. Od roku 2008 je flétnistkou Janáčkovy filharmonie Ostrava.

Vojtěch Spurný ukončil studium na Státní konzervatoř Praha v oborech flétna a klavír v roce 1989. Akademii múzických umění absolvoval v roce 1995 v oborech operní režie, dirigování a cembalo. Interpretaci staré hudby a hru na cembalo dále studoval na Hoogeschool de Kunste v nizozemském Utrechtu, studium ukončil v roce 1996. Své hudební vzdělání si dále prohloubil na mistrovských kurzech u J. Sonnleitnera, K. Gilberta a H. Rillinga.

Od roku 1999 vystupuje s četnými symfonickými a komorními orchestry. Dirigentská spolupráce s B. Gregorem a zejména pohotový záskok v pražském Národním divadle při představení Smetanovy Prodané nevěsty vzbudily zaslouženou pozornost hudební veřejnosti, stejně jako jeho pozdější nastudování Scarlattiho oratoria Agar pro pražský festival Starý zákon, hudební nastudování Rossiniho Cesty do Remeše či Lazebníka sevillského v Göteborgu či Purcellova opera Dido a Aeneas v plzeňské opeře, která získala ocenění Inscenace roku 1998. Pro festival Smetanova Litomyšl nastudoval v roce 2000 českou premiéru Periho první dochované opery Euridika z roku 1600.

Spolupracuje s Českou televizí, s Českým rozhlasem, natáčí filmovou hudbu, věnuje se interpretaci barokní hudby se souborem Musica salutaris. Jako pedagog působí na Akademii múzických umění (obor cembalo, interpretace barokní hudby) a ve švýcarském Ticinu (cembalo, klavír, operní režie).

Od roku 1999 spolupracuje s Českou komorní filharmonií, jejímž hlavním dirigentem je od roku 2004. S tímto orchestrem natočil pro BMG Czech Republic CD Masters of Czech Baroque und Classicism, který bylo mj. nominováno na cenu Harmonie za rok 2003 v kategorii Česká nahrávka. S orchestrem nadále spolupracuje na přípravě dalších CD s dosud nevydanými symfoniemi českých skladatelů 18. století.

zdroj: Janáčkova filharmonie Ostrava