CAPTCHA má úspěšnost 90 %! Je důvod k obavám?

Zástupce společnosti Vicarious prohlásil, že jejich technologie založená na bázi fungování lidského mozku dosahuje v řešení textů CAPTCHA úspěšnost 90 %

Zkratkou CAPTCHA ( Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart ) se označují texty a obrázky, které musí uživatel zadat na webové stránce, aby prokázal, že je člověk

Společnost uvedla, že její software umělé inteligence umí rozlišovat i obrázky.

Tým Vicarious na řešení testů CAPTCHA využil software recursive Cortical Network a dle vlastního prohlášení udělal krok směrem k myslícím strojům. Zástupce společnosti doufá, že jejich technologie se využije v oblasti robotiky, lékařských rozborů a on – line vyhledávání.

Algoritmy Vicarious dosahují efektivitu a účinnost mnohem bližší lidskému mozku,“ uvedl D. Scott Phoneixu, spoluzakladatel společnosti, ve svém prohlášení.

Software umělé inteligence může „myslet a učit se jako člověk“ napodobováním procesů probíhajících v mozku.

Technologii CAPTCHA původně vyvinul tým vědců na univerzitě Carnegie Mellon jako protispamové opatření.

V testech software rekurzivní kortikální sítě podle prohlášení společnosti Vicarious vyřešil 90 % CAPTCHA používaných společnostmi Google, Yahoo, PayPal a Captcha.com.

Bezpečnostní experti však uvedli, že bezpečnostní mechanismus CAPTCHA zůstává v platnosti. Počítačový vědec Luis von Ahn, člen týmu, který vyvinul testy CAPTCHA, řekl, že je obtížné ověřit výsledek dosažený startup, protože algoritmus nebyl zveřejněn. Navíc v případě potřeby se test CAPTCHA může ztížit větším zkreslováním textů a obrázků.

Paul Wood, odborník na kyberinteligenci z bezpečnostní společnosti Symantec, řekl, že oznámení firmy Vicarious by nemělo být „důvodem k obavám pro organizace rozvíjející technologii CAPTCHA„. Dodal však, že v některých implementacích testů CAPTCHA existují nedostatky. Další zkreslování textů a obrázků je problematické, protože už dnes mají mnozí uživatelé problém přepsat některé deformované texty.

zdroj: bbc.co.uk