Jste závislí na Facebooku?Otestujte se!

To, že Facebook je návykový, prokázaly již mnohé vědecké studie. Izraelští vědci však nyní tvrdí, že může dokonce způsobovat i psychické problémy, a to i u lidí, kteří dosud žádnou psychickou poruchou netrpěli.

Virtuální vztahy pěstované na sociálních sítích mohou podle vědců z univerzity v Tel Avivu způsobit bludy a šílenství. Ačkoliv všichni lidé zapojení do průzkumu trpěli v minulosti pocitem samoty, u žádného z nich se neobjevily psychotické stavy a ani jeden neužíval drogy. Virtuální vztahy měly zpočátku pozitivní účinek, ale později vyvolaly pocit zrady, bolesti a narušení soukromí.

V každém případě byla zjištěna souvislost mezi postupným rozvojem psychotických symptomů včetně bludů, úzkosti a zmatenosti a intenzivnějším využíváním počítačové komunikace,“ řekl dr. Uri Nitzan, který vedl výzkum. „Dva pacienti se začali cítit zranitelní v důsledku sdílení soukromých informací, jedna žena jednou dokonce zažila hmatové halucinace, když měla pocit, že jistá osoba vystoupila mimo obrazovky a fyzicky se jí dotýkala. „
Autoři studie plánují uskutečnit hlubší výzkum na Facebooku a prostudovat funkce a aplikace, které mají potenciál citově uškodit uživatelům nebo dovolit jim způsobit citovou újmu ostatním.

A na závěr několik otázek, které vám umožní otestovat se, do jaké míry jste závislí na Facebooku.

Při odpovědích si vybírejte z následující stupnice: 1 = velmi zřídka, 2 = zřídka, 3 = někdy, 4 = často a 5 = velmi často.

Trávíte hodně času přemýšlením o Facebooku a plánováním jeho využívání?

Cítíte nutkání využívat Facebook stále více?

Používáte Facebook, abyste zapomněli na osobní problémy?

Pokusili jste se omezit používání Facebooku, ale bez úspěchu?

Cítíte se neklidní a nešťastní, pokud nemůžete Facebook používat?

Způsobuje vám používání Facebooku problémy v práci či při studiu?

Pokud jste na čtyři a více z těchto otázek odpověděli „často“ (4) a „velmi často“ (5), dávejte si pozor, můžete být na Facebooku závislí.