10 fascinujících faktů o smíchu, které vás možná překvapí

Chcete-li komunikovat s člověkem z druhého konce zeměkoule, který hovoří zcela jiným jazykem, jediné, co potřebujete udělat, je zasmát se.

Smích je univerzální formou komunikace. To naznačuje, že pro lidstvo má hluboký význam.

Odhaduje se, že smích se objevil u lidí ještě před samotným vývojem řeči.

Používal se jako způsob komunikace mezi matkami a novorozenci, jako forma vizualizace hry, případně na posílení skupinové soudržnosti.

Obvykle je smích vůlí neovládaná odezva.

Jinými slovy, je to něco, do čeho se nedokážete přinutit. Mechanismus smíchu je spouštěn v mozku a ovlivňuje způsob dýchání, výraz tváře a dokonce i svaly ve vašich nohou či rukou.

Také hraje významnou roli ve vašem zdraví. Kolem smíchu panuje mnoho záhad, které z něj dělají nejfascinovanější fyzickou reakci, jejíž jsou lidé (ale i pár jiných živočišných druhů) schopni.

Profesorka Sophia Scottová, vědkyně neurologie a začínající komička, dala dohromady následujících 10 překvapivých faktů o smíchu.

1) Myši se smějí, když je polechtáte

Když polechtáte myš, začnou se smát. Čím více si spolu hrají, tím více se smějí.

Psycholog Jack Panksepp tento úkaz poprvé pozoroval v roce 1990. Jelikož myši se smějí na velmi vysokých frekvencích, potřeboval k tomu speciální zařízení.

2) Máte větší pravděpodobnost smát se v blízkosti jiných – a ne kvůli vtipům

Podle výzkumníka na smích Dr. Roberta Provina, je mnohem větší pravděpodobnost, že se během smíchu nacházíte v okolí jiných lidí.

Kritickým spouštěčem smíchu u většiny lidí je přítomnost jiné osoby a ne vtip nebo zhlédnutí směšného filmu.

Po bližším prozkoumání 1200 lidí v jejich přirozeném prostředí, došel Dr. Provine a jeho tým k závěru, že smích následoval po vtipu přibližně v 10 až 20% případů.

Také zjistili, že sociální smích se vyskytuje až 30 krát častěji než smích o samotě.

Ve většině případů smích následoval po víceméně banální poznámce. To nasvědčuje tomu, že člověk je při jeho spuštění mnohem důležitějším faktorem než samotná obsahová podstata.

3) Váš mozek dokáže rozeznat falešný smích

Výzkum profesora Scotta ukázal, že váš mozek umí rozeznat přirozený smích od falešného.

Pokud slyšíte předstíraný nebo úmyslný smích, vyvolá to vyšší aktivitu v přední části mozku, který vám pomáhá pochopit emoce druhých lidí.

To nám napovídá, že mozek se automaticky pokouší zanalyzovat, proč se někdo druhý směje úmyslně.

4) Smích je nakažlivý

Pořekadlo, že „Smějte se a svět se bude smát s vámi“ je více než jen pořekadlo. Smích je opravdu nakažlivý.

Jeho zvuk aktivuje v mozku oblast motorického kortexu, který je odpovědný za pohyby svalů na tváři. Po zaregistrování smíchu se váš mozek připravuje na připojení k němu.

5) Vtipy jsou směšnější u známého komedianta

Obeznámenost je klíčová část humoru a smíchu.

Výzkum ukazuje, že vtip vyslovený známými komedianty vám přijde zábavnější, než když tentýž vtip vysloví někdo, koho neznáte.

6) Smích spaluje kalorie

Smích zvyšuje stejně tak výdej energie, jakož i tep o přibližně 10 až 20%. To znamená, že smíchem trvajícím 10 až 15 minut dokážete spálit dodatečných 10 až 40 kalorií.

To sice zní teoreticky dobře, ale pro smysluplný efekt byste se museli z chutě smát alespoň hodinu nebo i více.

7) Smích je prospěšný pro váš partnerský vztah

Výzkum ukazuje, že páry, které používají smích a úsměv při diskusích o vážnějších tématech, se okamžitě cítí lépe.

Také z dlouhodobějšího hlediska zaznamenávají ve svém vztahu lepší úroveň spokojenosti. Často i spolu ve vztahu déle vydrží.

8) Smích vyžaduje načasování

Smích má svůj jedinečný vzor. Jen velmi vzácně se objeví uprostřed věty. Nejčastěji se vyskytuje buď na jejím konci nebo během přestávky v rozhovoru. To naznačuje, že slovní projev má prioritu.

Dr. Provin k tomu uvádí:

Výskyt smíchu na konci hovorových frází naznačuje, že neurologicky založený proces řídí umístění smíchu v našem projevu.

Do vyjadřování smyslově orientovaného projevu jsou zapojeny rozdílné oblasti mozku – do emočně laděné vizualizace smíchu.

Komedianti také využívají přirozenou tendenci smíchu růst a opět vyprchat.

Určitě jste si někdy všimli, jak na konci věty nechávají mezery, aby jejich posluchači vyplnili svým smíchem.

9) Smích je atraktivní

Výzkum Dr. Provin zjistil, že ženy se smějí o 126% více než muži při vzájemných mezi-pohlavních rozhovorech, kde muži jsou ti, co k smíchu ženu nabádají.

Prozkoumal více než 3700 osobních inzerátů v novinách. Vyplynulo z toho, že ženy o 62% častěji zmiňovali smích, včetně hledání partnera se smyslem pro humor.

Naproti tomu muži ve svých inzerátech více inklinovali k nabídce humoru.

10) Některé věci dokáží rozesmát v podstatě každého

Sice neexistuje vtip, který by dokázal rozesmát každého, ale profesor Scott zjistil jednu zajímavou věc.

Nejlepším způsobem, jakým lidi rozesmál ve své laboratoři bylo, pokud jim pustil video klip s lidmi, kteří se snaží zadržet smích v situaci, ve které se smát by bylo velmi nevhodné.

Smích je také dobrý pro vaši paměť

Výzkumníci na kalifornské univerzitě Loma Linda zkoumali, jaký vliv má humor na vaše zdraví.

Rozdělili 20 seniorů do dvou skupin. První skupina se dívala 20 minut na zábavné videa. Druhá skupina během této doby seděla v tiché místnosti.

Před a po události daly oběma skupinám udělat test na krátkodobou paměť.

Skupina s humorem zaznamenala výrazné zlepšení jejich paměťových schopností – zlepšení nastalo až 46% lidí ve srovnání s 20% u skupiny bez humoru.

Ti z humorné skupiny měli také mnohem nižší hladiny stresového hormonu kortizolu.

Podle výzkumníků je smích výborným a současně příjemným nástrojem jak neutralizovat útlum paměťových schopností u starších lidí.

Závěry studie poukazují na to, že humor má klinické přínosy a rehabilitační důsledky. Může být zařazován do programů, které podporují pohodlí celého člověka u starších lidí.

Schopnost učit se je pro tyto lidi důležitá pro zlepšení jejich kvality života, včetně mysli, těla, ducha, ale i sociálních a ekonomických aspektů.

Starší lidé mají mnohdy problémy s pamětí. Zdravotničtí pracovníci jim nyní mohou nabídnout pozitivní, příjemné a přínosné terapie humorem pro zlepšení jejich zdravotních potíží.

Smích zlepšuje imunitu, spánek a mnohem více

Výzkumy ukazují, že smích dokáže také snižovat stresové hormony a posílit váš imunitní systém, za současného vybuzení optimistických pocitů.

Smích potvrdil bohaté fyziologické, psychologické, sociální a duchovní přínosy pro zlepšení kvality života. Mnohé kliniky dnes zavádějí terapie smíchem do svých léčebných programů.

Na celém světě se stávají populárními i takzvané skupinové terapie smíchu či smíchová jóga.

Podívejte se na krátké shrnutí pozitivních účinků smíchu:

 • Relaxace svalů
 • Spuštění tvorby tělu přirozených látek potlačujících bolest (endorfiny)
 • Zlepšení spánku
 • Zlepšení kreativity a paměti
 • Zlepšení trávení
 • Zvýšení absorpce kyslíku
 • Zlepšení pohody a pozitivních emocí
 • Posílení imunity
 • Zlepšení krevního tlaku
 • Smějte se každý jeden den
 • Děti se smějí snadno a často, ale dospělí často zapomínají, že pro smích by měli udělat místo ve svém každodenním životě.

Pokud je to možné, zakomponujte smích do své každodenní rutiny tím, že objevíte to, co vás dokáže rozesmát.

Nezapomínejte, je větší šance, že se k smíchu dopracujete ve společnosti jiných. Proto se snažte najít humor ve chvílích, které trávíte s přáteli, rodinou či spolupracovníky.

Někteří odborníci dokonce pro každého doporučují na každý den 10 až 15 minut smíchu podobně, jak se doporučuje pravidelné cvičení či denní konzumace ovoce a zeleniny.

Pokud jste dnes ještě neměli svou dávku smíchu, podívejte se na přiložené video níže. Toto video je živým důkazem toho, že smích je nakažlivý:D

ZDROJhttp://articles.mercola.com/