10 znamení, že na vás dohlíží váš anděl strážný

Starověká víra v anděly strážné a jejich role v moderním světě

Koncept andělů strážných, jako našich ochránců a průvodců v nebezpečí, má své kořeny v starověkém judaismu a byl dále rozvinut v křesťanství. Tito neviditelní strážci jsou považováni za poslance, kteří nás mají chránit na životní cestě, jak to popsal svatý Tomáš Akvinský. Andělé strážní nám mají pomáhat překonávat životní překážky a varovat nás před blížícím se nebezpečím.

Jak poznat, že na vás dohlíží anděl strážný

Mnoho lidí věří, že andělé strážní se někdy snaží upozornit na svou přítomnost skrze různé signály.

Zde je deset nejběžnějších znamení, které mohou naznačovat, že váš anděl strážný je s vámi:

článek pokračuje na další stránce…