17 nejzajímavějších fotografií, které pohltily celý svět

Během Velké vlastenecké války v letech 1941-1945 pracovalo na východní frontě mnoho zahraničních korespondentů. Musíme vzdát hold odvaze těch, kteří neopustili své místo a neplnili své povinnosti, a to navzdory riziku, že se nikdy nevrátí domů. Skutečně oddaní novináři, zejména fotografové, se dokázali dostat do středu dění a dostat se živí.

Stalingrad, prosinec 1942 (Kůň mezi ruinami)

Přivedli s sebou velmi cenný personál, který se později stal jedním z mála zdrojů poznání o tragických událostech té doby.

Personál, který byl v SSSR zakázán

3. května 1945 zavřela německá žena oči svého syna, když procházely kolem exhumovaných těl 57 ruských vojáků.

Personál, který byl v SSSR zakázán

Když se dozvěděl o německé kapitulaci, 15letý německý voják se rozplakal.

Personál, který byl v SSSR zakázán

Pokračování na další straně

1
2