8. května je posledním jarním novoluním – stíny mizí a osudy se mění!

8. května v 17:22 vyjde na obloze poslední jarní novoluní. Energie, kterou cítíme, nás pak zahřeje na duši a dodá nám sílu jít vpřed, ať jsme kdekoli v životě.

Novoluní znamená začátek nového kosmického cyklu, období, které s sebou přináší možnost obnovy a znovustvoření .

V takových případech stojíme před prázdným listem papíru, připraveni napsat nové kapitoly naší osobní historie . Toto je období neomezených možností, kdy se můžeme vydat na cestu změny a transformace.

Během novoluní může být náš osud ovlivňován a formován mnoha způsoby, od malých, jemných změn až po radikální proměny. Svěží a čistá energie této doby nás zve, abychom byli otevření změnám a přijali cestu objevování a autentického vyjádření. V tomto diskrétním světle se můžeme naučit cenné lekce o nás samých a naší životní cestě a snažit se rozvíjet a růst novými a moudrými způsoby.

Novoluní nás povzbuzuje, abychom se zbavili břemen minulosti a otevřeli svá srdce a mysl nekonečným možnostem naší budoucnosti.

článek pokračuje na další stránce…