80 PROCENT LIDSTVA ZEMŘE! VĚDCI NÁM ŘÍKAJÍ, KDY SVĚT SKONČÍ

Nejnovější údaje od Světové meteorologické organizace jsou pro nás i pro Zemi nemilosrdné. A ačkoli v tomto bodě by měla být položena otázka „co se stane?“, Otázka, kdy je to důležitější, než je. Podle nejnovějších poznatků vědců bohužel brzy začne apokalypsa …

Většina odborníků na Zemi a její podnebí věří, že stále rychlejší změny podnebí a dezertifikace zón brzy, na konci tohoto století, povedou k problémům s přístupem k jídlu a pitné vodě. To zase vyvolá masové migrace a také konflikty způsobené bojem o přístup k výše uvedenému zboží.

Kolísání teploty také vyvolává obavy. Pokud vědci tvrdí, že pokud bude i nadále rychle růst, bude náš konec rychlý a bouřlivý. Pokud však jeho růst nebude tak rychlý, někteří z nás přežijí, ale realita kolem nás bude úplně jiná než ta dnešní.

Pokračování na další straně

1
2