Agresivní komár, který přenáší nebezpečné viry je již na Slovensku, tvrdí několik odborníků

Foto: unsplash.com
Foto: unsplash.com

Existuje obava, že komár tygrovaný, který přenáší virová onemocnění, může proniknout na Slovensko z pohraničních oblastí s Maďarskem a Rakouskem. Někteří entomologové předpokládají, že tento druh komára již existuje i v České republice, ale kvůli nedostatečnému monitoringu invazních druhů v pohraničních oblastech o něm není dostatečně informací.

Viktorie Čabanová z Biomedicínského centra Slovenské akademie věd (SAV) uvádí, že komár tygrovaný se šíří celosvětově, včetně Evropy, a vyhledává především urbánní oblasti, kde nachází vhodné podmínky pro život.

Tento druh komára je znám jako výborný přenašeč virových onemocnění, jako je například západonilský virus. Existuje riziko, že na Slovensko by mohly být zaneseny i nové virové nemoci, jako je horečka dengue a chikungunya, protože tyto viry se začnou šířit, když se komár tygrovaný dostane do nových zemí a začne se tam rozmnožovat.

článek pokračuje na další stránce…