Ani po deseti letech po smrti nemá Iveta Bartošová klid. Rychtář odmítá …

Ivana Bartošová, sestra zesnulé zpěvačky, také nesouhlasí s tím, že urna zůstává u Rychtáře, a nepřijímá argumenty ohledně bezpečnosti šperků, které byly zapečetěny v urně.

„Je to smutné a trápí nás to všechny, ale raději to nekomentujeme,“ uvedla Ivana.

Rychtář tvrdí, že další důvod, proč urnu neumísťuje do hrobu, je obava z vandalů. Zároveň však zdůrazňuje, že hlavním důvodem je, že chce Ivetu prostě mít u sebe doma.

Spory ohledně místa Ivetina odpočinku ukazují, že klid zpěvačky je i po deseti letech od její smrti stále vzdáleným cílem.