Během pohřbu, všichni slyšeli nářek z bahna. Když ji otevřeli, lidé zbledli

Příběh o tom, jak Když během pohřbu praskla rakev ze země, všichni slyšeli křik z hrobu….

zdroj:youtube