Gándhí: „Odpuštění je výsadou silných. Slabý nemůže nikdy odpustit.“

20 principů života Mahátma Gándhího, kterým stojí za to naslouchat.

Nejdříve Vás ignorují, pak se Vám smějí, pak s Vámi bojují a pak vyhrajete.

„Oko za oko“ a svět bude slepý.

Odpuštění je výsadou silných. Slabý nemůže nikdy odpustit.

Svoboda je bezcenná, neznamená-li také svobodu chybovat.

Sebemenší vlastní zkušenost je cennější než tuna cizích ponaučení.

Vždycky pro mě bylo tajemstvím, jak si sebe mohou lidé vážit, když ponižují lidi, jako jsou oni sami.

Štěstí je, když to, co si myslíme, říkáme a děláme, je v harmonii.

Najdi svůj cíl — zdroje se najdou. 

Jediný způsob, jak žít, je nechat žít.

.

U lidí spoléhám jen na dobré věci. Já sám nejsem bez hříchu, a proto se nedomnívám, že jsem oprávněn soustředit se na chyby ostatních.

 Není příliš moudré být si jistý vlastní moudrostí. Je třeba mít na paměti, že i nejsilnější mohou projevit slabost a nejmoudřejší mohou udělat chybu.

O otázkách svědomí se nerozhoduje většinou hlasů.

Překonejte nenávist láskou, nepravdu pravdou, násilí trpělivostí.

Co je možné pro jedince, je možné pro všechny.

Bez mého souhlasu mi nikdo nemůže ublížit.

Bůh je láska — to je jediná pravda, kterou plně uznávám. Láska se rovná Bohu.

Jaký je rozdíl mezi mrtvými, sirotky a bezdomovci, ve jménu čeho vzniká zvůle a destrukce − ve jménu totality nebo ve jménu posvátné demokracie a liberalismu?

Člověk je produktem vlastních myšlenek. O čem přemýšlí, tím se i stane.

Pravá krása spočívá v čistotě srdce.

Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.

Přidat komentář

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno