Jen 50% řidičů odpovědělo správně na tuto otázku. Oprašte si své znalosti o silničních pravidlech

Nechceme se vás ptát na odpověď na tuto otázku, ale přinutila nás k tomu statistika. Ukázalo se, že mnozí řidiči prostě neznají pravidla silničního provozu. Proto jsme se rozhodli vám připomenout některé důležité aspekty.

Předtím, než přejdete na správnou odpověď, pokuste se odpovědět – které, z těchto vozidel, projede jako první. Pokud víte, je to skvělé. Pokud ne, tak pak byste si měli zopakovat pravidla.

Představte si naše překvapení, když v jednom rozhovoru jsme zjistili, že asi 50% řidičů odpovídalo na danou otázku – špatně. Popravdě řečeno, takové statistiky jsou opravdu děsivé …

Jestli jste odpověděli správně, nabízíme vám několik základních pravidel, při kterých nikdy nebudete zmateni – strana 2

  • Křižovatka, která je řízena světelným semaforem nebo policistou, je považována za regulovanou.
  • Při odbočování vlevo nebo při rozsvícení zelené na semaforu řidič musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím přímo z opačného směru a napravo. Stejné pravidlo platí i pro řidiče tramvají.
  • Řidiči a chodci se musí řídit signály policisty a to i tehdy, když nejsou v souladu s dopravními signály semaforu, s dopravním značením nebo značkami.

V případě, že světelná signalizace je v rozporu s dopravním značením, je nutné se řídit světelnou signalizací.

Pevně ​​věřím, že jste důsledný řidič, a pokud si nepamatujete některá pravidla, pak je nutné použít vzájemný respekt. Silnice se tak stanou bezpečnějšími. Do té doby, sdílejte tento článek s ostatními.