Když je vám smutno, cítíte se špatně nebo osaměle, přečtěte si tento text, který je více než 200 let starý

Když jste smutní, cítíte se špatně nebo osaměle, přečtěte si tento text. Někdy ve 20. letech 20. století ho napsal básník Max Ehrmann.

Poema se jmenuje Desiderata. Toto dílo je natolik moudré a stále aktuální, že se dostalo do historie a na Wikipedii je mu věnován celý článek.

Ve svém deníku si Max Ehrmann zapsal: „Chtěl bych, pokud se mi to podaří, po sobě zanechat dárek – kratší esej protknutý duchem ušlechtilosti“. Přibližně v té době napsal i toto poselství – „Desideratu“.

Přečtěte si tyto řádky, tají v sobě velký smysl!

„Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu, a vzpomeň si, jaký mír může být v tichu. Dokud je to možné bez ztráty tváře, vycházej dobře se všemi lidmi. Říkej svou pravdu tiše a jasně a naslouchej ostatním, třeba i omezeným a nevědomým, také oni mají svůj příběh.“

„Vyhýbej se hlučným a svárlivým osobám, otravují ducha. Jestliže se budeš srovnávat s jinými, můžeš se stát domýšlivým nebo malomyslným, neboť vždy se najdou lidé větší i menší než ty.“

„Raduj se stejně z toho, čeho jsi dosáhl, jako ze svých plánů. Udržuj zájem o vlastní životní cestu, jakkoliv skromnou, je to opravdové bohatství v proměnlivém osudu. Buď opatrný ve svých záležitostech, neboť svět je plný nepravostí. Ale nenech se tím zaslepit. Mnoho lidí zápasí o velké ideály a všude je život plný hrdinství.“

článek pokračuje na další stránce..