Může jméno předurčit váš osud? Spočítejte si jeho číslo!

K vypočítání čísla jména existuje nejčastěji užívaná šifrovaná abeceda podle kabaly. Tabulka rozděluje písmena abecedy na devět čísel, která tvoří základ.

Všechna jde obyčejným sečtením převést na jednu z devíti základních číslic. Jak říká autorka knihy o numerologii osudových jmen Jarmila Mandžuková, každé číslo v sobě nese nějakou vibraci a sílu.

Jak zjistíte vaše číslo? Jednoduše podle tabulky sečtěte čísla, která náleží k jednotlivým písmenům vašeho jména. Pro jméno Tereza bude například výpočet vypadat takto: 2+5+9+5+8+1 = 30 = 3+0 = 3.

Vhodným výběrem jména s ohledem na příjmení můžete dosáhnout vyváženosti, nebo naopak přivolat nesoulad, stres a podobně. Obdobně vypočítáte i příjmení.

pokračujte

.

Jméno s číslem 1 a jeho vztah k příjmení

Tohle jméno působí pozitivně na příjmení s čísly 1, 3, 4 a 8, neutrální je s čísly 5 a 6. Nedoporučuje se s čísly 2, 7 a 9. Jednička poukazuje na ctižádostivost, nezávislost a originalitu. Máte v sobě touhu se prosadit a také jste přirozeně autoritativní. Dokážete si získat respekt.

pokračujte

.

Jméno s číslem 2 a jeho vztah k příjmení

Toto jméno působí pozitivně na příjmení s čísly
1 a 4, neutrálně na 2, 3, 6, 7, 8 a 9. Nehodí se k číslu 5. Dvojka je symbolem vstřícnosti, rozvahy a taktu a taky naznačuje touhu po harmonii.

pokračujte

.

Jméno s číslem 3 a jeho vztah k příjmení

Pozitivně působí na příjmení s čísly 1,2, 3,4, 5, 6 a 9, neutrální je s číslem 7. Nehodí se k číslu 8. Trojka značí bystrost, ctižádost, sebevědomí a přímost. Jste všestranně nadaní a dokážete prosadit svoje myšlenky. Nebojíte se převzít zodpovědnost a dokážete jít tvrdě za svým cílem. Nesnášíte kritiku, ale rádi kritizujete druhé.

pokračujte

.

Jméno s číslem 4 a jeho vztah k příjmení

Tohle jméno si dobře rozumí s příjmením s číslem 1, 3, 8 a 9, neutrální je k číslům 4 a 5. Nehodí se k číslu 2, 6 a 7. Číslo čtyři je číslem prospěšnosti
a nepřetržité práce.

Máte výjimečný potenciál, vnitřní sílu a elán. Jste budovatelé a chcete se realizovat pro dobro všech. V životě budete muset překonat mnohé zkoušky. Citová zranění nesete těžce, ale nemstíte se. Někdy jednáte neuváženě a impulzivně.

pokračujte

.

Jméno s číslem 5 a jeho vztah s příjmením

Toto jméno pozitivně působí s příjmeními s čísly
1, 3 a 9, neutrální je s čísly 5 a 6. Nedoporučuje se k číslům 2, 4, 7 a 8. Číslo pět o vás říká, že jste srdeční, odvážní a pohotoví. Nezůstáváte v minulosti, žijete přítomností.

Váš život je tak trochu uspěchaný a neuspořádaný. Pokuste se energii ovládnout konstruktivně, nejdříve myslete a pak jednejte. Dejte někdy na rady druhých.

pokračujte

.

Jméno s číslem 6 a jeho vztah s příjmením

Dobře působí s příjmeními s čísly 1, 3, 5, 7, 8 a 9, neutrální je s čísly 2 a 4. Nehodí se k číslu 6. Číslo 6 je symbolem lásky, ideálů a harmonie. Lidé
s tímto číslem jména jsou obvykle odpovědní a rozdali by se. Jsou čilí a zdravě zvídaví, spolehliví a čestní.

Mají velký dar intuice a taky vysoké nároky. Těžko žijí sami a potřebují, aby je někdo podporoval. Vnitřně jsou zranitelní, nezávislí a někdy velmi tvrdohlaví.

pokračujte

.

Jméno s číslem 7 a jeho vztah s příjmením

Toto jméno ladí s čísly příjmení 3 a 4, neutrální je
s čísly 1, 2, 5, 6 a 9. Nedoporučuje se s čísly 7 a 8. Sedmička bývá spolehlivá, ohleduplná a laskavá.

Podle numerologie jste tzv. božské dítě, které potřebuje cítit teplo a lásku domova. Od toho se pak odvíjí váš život. Jste houževnatí a trpěliví, někdy až moc spoléháte na ostatní.

pokračujte

.

Jméno s číslem 8 a jeho vztah s příjmením

Tohle číslo si bude rozumět s čísly příjmení 2, 4
a 9, neutrální vztah bude mít s čísly 1, 6 a 7. Nehodí se pro čísla 3, 5 a 8. Osmička vás předurčuje k rozvaze a důstojnosti.

Toto číslo se považuje za mocné a vlivné, jen musíte správně a moudře využít svoje schopnosti. Jste bojovník, který nepřizná porážku. Umíte čelit potížím a stojíte nohama pevně na zemi. Nesnášíte průměrnost. Rádi se nadchnete pro nové věci.

pokračujte

.

Jméno s číslem 9 a jeho vztah s příjmením

Toto jméno dobře rezonuje s čísly příjmení 1, 3, 4, 6 a 8, neutrální je s čísly 2, 5 a 7. Nehodí se k číslu 9. Devítka navozuje charizma, emotivnost a citlivost. Jste iniciativní, ale i naivní.

Chápající a laskaví, máte dobré srdce. Někdy se ale berete moc vážně místo toho, abyste si život užívali. Nikdy neřeknete, co si skutečně myslíte.

pokračujte

.

Záludná čísla: 22, 29 a 40

Existují čísla, která jsou složitější a měla by ve vás vyvolat opatrnost. Komplikovaný je mezisoučet 22, 29 a 40. Ten první znamená dobro nebo zlo, přináší buď úspěch, nebo naopak nouzi. Není dobré kombinovat dvě 22 v jednom jméně a příjmení.

To se týká například jmen: Albert, Alžběta, Anežka, Antonie, Ester, Linda, Matylda, Milada, Milan, Natálie, Světlana a Žaneta. Optimální není ani 29, jeho významem je totiž nepřehlednost. Přináší nerozhodnost a nejistotu.

Podobně je na tom 40 – číslo, kterého se bojí šamani i mágové. Zasahuje hluboce do vnitřního já a přináší nespokojenost a brzdí štěstí. Pokud máte takový mezisoučet, musíte vše korigovat pokorou a pomáhat ostatním. Týká se například jmen: Bedřich, Bronislav, Dominika, František, Theodor, Vavřinec a Vendelín.

Přidat komentář

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno