Přátelé se procházeli po lese a náhodou našli obrovskou botu, ve které žila žena a vešli dovnitř

Náš tým cestovatelů v lesním houští je unikátní dům, jehož zvláštnost spočívala v jeho tvaru – stavba měla tvar boty.

Jedná se o kompaktní chatrč, která je celá zarostlá vegetací, přičemž v ní už desítky let nikdo nebyl.

Fasáda domu zůstala v dobrém stavu, což se nedá říci o vnitřní výzdobě – ​​je docela nebezpečné být uvnitř.

Pokračování na další straně

1
2