PŘEDPOVĚDĚL EPIDEMII 24 LET STARÝ ČLÁNEK? VYSVĚTLETE TO NĚKDO…!

Někteří říkají, že článek napsali budoucí cestovatelé jako jakési varování, protože věci, které popisují, se jedna po druhé naplnily až do dnešních dnů.

Stejně jako epidemie… Co si myslíte, že by to mohlo vysvětlit?

Náhoda? Nebo je to víc než to?

Na Twitteru se v roce 1997 objevil článek Wired, který nastínil deset potenciálních výzev pro 21. století

řekl IFLScience.

Od téměř 25 let psaní, od geopolitického napětí přes klimatickou krizi až po pandemii, existuje řada problémů, kterým již čelíme.

Mezi proroctvími jsou ta, která se v té době zdála být docela jistá.

Vztahy mezi Spojenými státy a Čínou v 90. letech naznačovaly, že vztah bude stále více konfliktní, a přestože další studená válka ještě nepropukla, konflikt mezi oběma zeměmi byl již v plném proudu po technologické a ekonomické stránce.

Autoři také dobře viděli, že v Rusku vznikne mafiánský stát ohrožující Evropu, ale s nárůstem terorismu ve světě se nemýlili.

Pokračování na další straně

1
2