Rychlý test: vyberte šťastné číslo a zjistěte, co vás čeká

 1. Pokud je odpověď číslo 1, pak je úspěch na prahu
 2. Štěstí v podnikání po celý den
 3. Buď trpělivý
 4. Štěstí vás prostě straší
 5. Zahájit nové podnikání
 6. Buďte odvážnější
 7. Nevzdávejte se šancí
 8. Pomoc spěchá k vám
 9. Život je plný překvapení
 10. Všechno dopadne dobře
 11. Dovolená je hned za rohem
 12. Úspěch je vaše druhé jméno
 13. Štěstí klepe na dveře
 14. Mimořádně úspěšný týden
 15. Jsi hvězdný miláčku
 16. Je čas na změnu
 17. Kdo neriskuje, nevyhrává
 18. Kariérní růst
 19. Potkáte svou lásku
 20. Brzy dovolená
 21. Blízko štěstí
 22. Mějte trochu trpělivosti
 23. Stojí to za trochu práce
 24. Čeká na vás nezapomenutelná noc
 25. Dobrý čas na inovace
 26. Pusť minulost
 27. Požádejte o pomoc své blízké
 28. Najděte si koníček, který se vám líbí
 29. Osud tě zvýhodňuje
 30. Máš obrovské štěstí
 31. Čeká vás změna
 32. Ponořte se do svého vztahu
 33. Důvěřujte svému srdci
 34. Poctivost v této fázi pomůže
 35. Otevřete svou duši dobrým zprávám
 36. Přijměte pomoc od kolegů
 37. Máš štěstí
 38. Úspěšný projekt dopředu
 39. Koupili jste šampaňské? Existuje důvod!
 40. Věř v sebe
 41. Daleko od úzkosti
 42. Trochu rizika neublíží
 43. Udělejte tři přání. Splní se
 44. Získejte podporu svých přátel
 45. K dokončení důležitého úkolu zbývá jedno úsilí
 46. Jste neuvěřitelně úspěšný člověk.
 47. Pryč strach
 48. Věř si
 49. Pusťte štěstí do svého domova
 50. Odpusťte těm, kteří vás urazili

Zdroj:esoteric

1
2