SVĚT ČEKÁ DĚSIVÁ BUDOUCNOST. JAKÁ KATASTROFA SE STANE?

John Tardun je profesor geofyziky, který se mimo jiné zabývá i vychýlením magnetického pole. Podle něj a dalších expertů studie ukázaly, že změna magnetického pole je nevyhnutelná. Co to znamená?

Magnetické pole chrání Zemi před slunečním zářením. Pokud se ale póly otočí, což dříve či později nastane, ochrana přestane platit. Pak je podle vědců možné, že se výrazně zvýší riziko onemocnění rakovinou. Kromě toho zasáhne změna magnetického pole i zvířata.

Magnetické pole je totiž pro zvířata důležitým instinktivním prostředkem při orientaci. Nikdo si tak nechce domýšlet, jak by se začaly chovat, kdyby se magnetické pole začalo měnit a zmenšovat. Kromě tvorů žijících na planetě by to ale mělo dopad i na všechna elektronická zařízení po celém světě. Ty by mohly přestat fungovat a to by pak spel svět už k úplné záhubě … Věříte, že tohle opravdu nastane?

Zdroj:Thesun

1
2