TAJEMNÉ, OPAKUJÍCÍ SE SIGNÁLY PŘICHÁZEJÍ ZE STŘEDU NAŠÍ GALAXIE: MŮŽE TO BÝT ZPRÁVA OD MIMOZEMSKÉ CIVILIZACE

Signál je v rádiovém spektru velmi silný několik týdnů a poté během jediného dne zcela zmizí.

Uprostřed Mléčné dráhy byl detekován podivný, opakující se rádiový signál

Zprávy o živé vědě.

Vědci tvrdí, že dříve nic podobného nebylo pozorováno.

Studie, která tento objev uvádí, uvádí, že signál je v rádiovém spektru velmi silný několik týdnů a poté během jediného dne zcela zmizí.

Odborníci se domnívají, že je možné, že dosud neznámý typ nebeského těla je základem vnímání.

Ale do hry může podle nich přijít i mimozemská teorie.

Rádiový zdroj ASKAP J173608.2−321635 byl nalezen pomocí radioteleskopu Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP).

Během sběru dat dalekohledu v období od dubna 2019 do srpna 2020 byl signál zachycen 13krát.

Výstup je velmi variabilní a nezdá se, že by se přizpůsoboval jakémukoli cyklu.

Pokračování na další straně

1
2