TENTO DŮM V LESE SKRÝVÁ TAJEMSTVÍ BÝVALÉ JUGOSLÁVIE! KDYŽ VSTOUPILI DOVNITŘ BYLI V ŠOKU

V centrální části Chorvatska v okrese Karlovac poblíž památníku Petrova gora stojí v lesích opuštěný dům, který je už léta velkou záhadou.

V tomto zdánlivě obyčejném skladišti se nachází výtah, který byl obzvlášť specifický.

Totiž výtah nejezdil nahoru, ale táhl se 50 metrů pod povrch země, kde byl vlastně přístřešek ukrytý a který byl vybaven tak, že se v něm dalo bez problémů bydlet 3 měsíce, aniž by se šlo ven.

Informace shromážděné o tomto opuštěném vojenském zařízení po jejich návštěvě a na základě toho, co viděli a zaznamenali, sdíleli členové Urban Research.

♦ Začněme tedy od začátku

Pro Petrova Gora věděli předem, že radioreléový uzel byl opuštěn. Armáda bývalého státu vytvořila síť radioreléových uzlů, které měly převzít veškerou státní komunikaci v případě velkého poškození pevné komunikační infrastruktury v důsledku války nebo přírodních katastrof. RRC by přenášely informace rádiem, které jsou jinak přenášeny civilní a vojenskou pevnou komunikační sítí.

V Jugoslávii bylo postaveno celkem asi 60 radioreléových uzlů, z toho asi 20 na chorvatském území.

Ne všechny uzly byly rovnocenné, některé byly důležitější než jiné a některé byly spojeny s jinými zařízeními, jako je zařízení na Ivančici nebo uzel na Lička Plješivica, kde byla umístěna radarová stanice.

Pokračování na další straně

1
2