TEST: Která z těchto žen je lhářka? Jen málo lidí dokáže uhádnout správnou odpověď


Žena # 2
Její poloha těla naznačuje, že je příliš podezřelá. Nervový tik založený na držení ucha může naznačovat, že vás chce oklamat, nebo se alespoň pokusí neříkat pravdu. Může, ale není to vůbec nutné, že před vámi něco skrývá.


Žena # 3
Vše nasvědčuje tomu, že je to perfektní volba. Ví, jak trpělivě poslouchat a analyzovat každé slovo, které řeknete. Podpora brady je toho nejlepším důkazem. Toto je upřímná žena, nemá důvod lhát.


Žena # 4
Řeč jejího těla naznačuje, že je to ona, kdo může být lhář. O tom svědčí nepostřehnutelný, ale významný signál. Odborníci nepochybují, že zakrytí úst je prvním signálem, že se před vámi něco skrývá. Ze všech možností se tato jeví jako nejviditelnější.

Zdroj:esoteric

1
2