USA jsou ohroženy invazí „super prasat“.

„Největším překvapením je, že mohou přežít v chladném klimatu“

Jak varuje kanadská služba „Field and Stream“, jejich odstranění může být velmi obtížné, protože jsou inteligentní a velmi odolné. „Největším překvapením je, že mohou přežít v tak chladném klimatu,“ říká Ryan Brook, vedoucí kanadského výzkumného projektu divokých prasat na univerzitě v Saskatchewanu.

Mrazuvzdornost hybridních prasat jim dává výhodu oproti jiným druhům. Důležité je, že „super prasata“ také nejsou nijak zvlášť náročná na jídlo. „Živí se doslova čímkoli. Na jaře sežerou tuny housat a kachen. Dokážou zabít jelena běloocasého, dokonce i dospělého“ – říká Ryan Brook. „Zpočátku bylo skvělé, že je to něco, co můžete lovit! Brzy se ale ukázalo, že tato prasata jsou hrozbou pro naše jeleny, losy a především vodní ptactvo. Nemluvě o škodách na úrodě. Nevýhody převažují nad případnými výhodami, které mohou přinést jako zvěř“ – dodává.

„Superprasata“ se naučila úspěšně přelstít lovce.

Celé smečky mohou změnit místo výskytu, např. ustoupit do mokřadů a změnit dobu krmení ze dne na noc. A když dojde ke konfrontaci, stáda se rozprchnou, takže je obtížné je najít. Nejlepší strategií podle Ryana Brooka a jedinou šancí, jak jejich expanzi ovládat, je stealth – odchytávání jednotlivých jedinců a připojování GPS vysílačů k nim.

Pak by takové prase dovedlo lovce ke zbytku stáda. Výzkumná skupina vedená Ryanem Brookem prozatím vyzvala veřejnost, aby nahlásila všechna „super prasata“, která spatřili. Za tímto účelem byly vytvořeny webové stránky a horká linka.

1
2