V České republice se daří vzácným černým včelám s kovově lesklými křídly

Drvodělky vyhledávají místa s trhlinami v dřevě, které jim slouží jako hnízdiště. Jsou fascinující svým zpracováním dřeva a vytvářejí své hnízdo ve ztrouchnivělém dřevě. Odborník Augustin Uváčik připomíná, že drvodělky jsou větší než samice sršní, a i když mohou být hlučné a zdánlivě vypadat děsivě, jsou pro člověka neškodné.

Drvodělky jsou chráněným druhem, a proto je důležité je neomezovat a rozhodně je nelikvidovat. Na rozdíl od medonosných včel nemají specifický jed v žihadle, který by mohl způsobit žihadlo. Drvodělky používají své žihadlo jako kladélko, do kterého klade vajíčka a poté zalévá hnízdo medem. Odborník zdůrazňuje, že drvodělky jsou plaché a neútočí na lidi, a proto se s nimi nemá důvod obávat.

V případě včel medonosných bylo zaznamenáno masivní úhynů v důsledku nevydařené zimy. Odborník upozorňuje na významné ztráty, kterými včelaři trpěli, přičemž 41 % z nich přišlo o svá včelstva. Je důležité přistupovat k této nepříznivé situaci s respektem.