V moři číhá masožravá bakterie. Toto jsou příznaky nakažení

Tato studie se zaměřila na bakterii Vibrio vulnificus, která je nejpatogennější z tohoto rodu. Infekce způsobená touto bakterií vede k úmrtí až osmnácti procent postižených při infekci ran a smrt může nastat již po osmačtyřiceti hodinách od kontaktu s bakterií, jak popisují autoři studie ve zmíněném článku.

Studie se zabývala infekcí, která se vyskytuje v mořské vodě. Stačí, když vstoupíte do této vody se zraněním nebo odřeninami. Postižené oblasti se pak mohou rychle změnit na nekrotické, což je důvod, proč se tato bakterie někdy nazývá „masožravá“.

V posledních letech se Vibrio vulnificus stal středem pozornosti výzkumníků především kvůli klimatickým změnám. Tato bakterie se totiž dobře daří v teplých pobřežních vodách. Její množení se zrychluje při teplotách nad 15 stupňů Celsia, a proto se očekává její další rozšíření v nadcházejících letech.

Vibrio vulnificus nedávno objevena i na vyšších zeměpisných šířkách než dříve, například v Delaware Bay ve Spojených státech, stejně jako v Baltském moři v Evropě. „Výskyt této bakterie v posledních desetiletích stoupá a případy jsou hlášeny i v odlehlých oblastech, kde se toto onemocnění předtím nevyskytovalo a kde byly považovány za nepříznivé podmínky prostředí,“ píší vědci v jiném studiu publikovaném v renomovaném časopise The Lancet s názvem „Budoucí scénáře rizika infekcí Vibrio v podmínkách oteplování planety“.

Nedávný výzkum změn v mezinárodních vodách, který vyšel v publikaci Advances in atmospheric sciences, potvrzuje tyto trendy. V roce 2022 se množství tepla obsaženého v oceánech a mořích zvýšilo o deset zetajoulů, což odpovídá stonásobku světové produkce elektrické energie. Například ve Středozemním moři byly naměřeny teploty o šest stupňů vyšší než dlouhodobé průměry.

Evropa je proto v ohrožení. Nedávná studie o výskytu rodu Vibrio v Evropě uvádí případy infekce způsobené Vibrio vulnificus v Turecku, Španělsku a Dánsku.

Avšak neexistuje žádná oficiální databáze ohledně počtu případů infekce Vibrio vulnificus ani v České republice ani v Evropské unii, protože případy jsou stále poměrně vzácné.