Všechna setkání jsou naplánovaná Bohem, není v nich místo pro náhodu

Vesmír zná spoustu neuvěřitelných způsobů, jak svést lidi na stejnou cestu. Při hledání vhodného obydlí, práce nebo životního partnera mnozí odjíždějí ze své původní domoviny klidně i do vzdálených krajů.

Zatímco za kulisami světové scény funguje organizace, která vytváří dokonalé vztahy přesně pro nás. Jedná se o Vesmírné centrum pro řízení zdánlivě nahodilých událostí.

Náhody se nedějí. Náhodné události jsou zázračné jevy, jejichž tvůrce, Bůh, nechce být prozrazen. V plánech Boha nehraje náhoda žádnou roli. Všechno, co se objeví v tvém životě, je výsledkem tvých záměrů a úmyslů.

Když se snažíš plnit přání svého srdce, věz, že vesmír zná všechny tvé záměry. Vesmír organizuje události, které se v tvém životě odehrávají. Bůh má tvou adresu a každý tvůj rozhodný úmysl bude zaznamenán do Velké encyklopedie.

Čiň sám všechno, co je v tvých silách, bez stresů a zmatků a detaily ponechej na Vesmírném centru. Když člověk činí vše, co je v jeho silách, aby uskutečnil své záměry a spoléhá při tom na pomoc rozumné neviditelné síly, dějí se velké věci.

Modli se, plánuj, těš se a čiň vše, co sám dokážeš … A pak – nech všechno běžet vlastním tempem. Tvá schopnost nechat vše přirozeně plynout je stejně důležitá jako tvoje modlitby.

Každý, koho na své cestě potkáš, je právoplatnou osobou ve scénáři, který jsi sám napsal. Tvým úkolem je jen jedno – neustále se snaž scénář zdokonalovat, aby byl film stále lepší a lepší. Odpovědnost za režii tvého filmu je jen na tobě.