Ztracená loď v Bermudském trojúhelníku se vrátila po 90 letech

Kubánská pobřežní stráž našla v Karibiku loď, která v Bermudském trojúhelníku zmizela téměř před sto lety

18. května oznámily kubánské úřady, že pobřežní stráž našla ve vodách Karibiku staré plavidlo bez posádky.

Podle jejich informací je nalezená loď slavným americkým parníkem SS. Cotopaxi, který se ztratil v Bermudském trojúhelníku 1. prosince 1925.

Kubánské úřady zaregistrovaly loď již 16. května. Tehdy se najednou objevila na západ od Havany v zakázané navigační zóně. Po zdlouhavých neúspěšných pokusech kontaktovat posádku plavidla byly vyslány tři hlídkové čluny kubánské pobřežní stráže, aby ji zadržely.

Když se pohraniční stráž přiblížila k cíli, šokovalo ji, co uviděla. Plavidlo bylo zrezivělé a zřejmě velmi staré. Ještě více překvapeni byli, když nastoupili na loď − nebyla na ní posádka a všude vládlo ticho. Okamžitě bylo zřejmé, že loď byla již desetiletí opuštěná.

článek pokračuje na další stránce..

1
2
3