Co vidíš na obrázku? Odpověď odhalí hlavní rys vaší osobnosti

Co vidíš na obrázku? Dvě postavy

Pokud první věc, kterou vidíte, je starší pár stojící z profilu k sobě, znamená to, že jste člověk, který má široké obzory. Díváte se na svět ze své vlastní perspektivy a nezáleží vám tolik na tom, co si myslí okolí. 

Patříte ke konkrétním lidem, kteří se nezaměřují na maličkosti. Podle autora kresby jste někdo, kdo by byl skvělý jako šéf nebo vůdce. 

článek pokračuje na další stránce..

1
2
3