Modlitba maminek za štěstí svých dětí. Nezapomeňte na ni hlavně ráno. Dejte sílu Vašim dětem!

Modlitba přicházející z hloubky srdce maminky, která je požehnaná Boží milostí, se stává silou pro její děti. Matčina modlitba je nezbytná pro to, aby děti uspěly v práci a dosáhly štěstí v životě, píše portál stir actualité.

Mámy, prosí o požehnání pro své děti!

Modlitba matky za děti.

„Bože, Stvořiteli všech bytostí! Tvou milostí jsi mě udělal hodnou být matkou, tvá milost mi dala děti, dovolím si říci, že jsou to tvé děti, protože si jim dal život, dal si jim nesmrtelnou duši, poslal si je do správného života podle Tvé vůle a přijal si je .

Dobrý pane, smiluj se nad nimi, dovol jim sdílet svátosti Tvé smlouvy a posvěť je svou pravdou, aby oslavovali Tvé svaté jméno!

Pomoz mi je vychovat na slávu Tvého jména a na dobro Tvého srdce! Dej mi tuto trpělivost a sílu!

Nauč mne vypěstovat v jejich srdcích kořen skutečné moudrosti! Osviť jejich Světlem Tvé moudrosti, která vládne celému světu! Nauč je, milovat Tě celou svou duší, aby se Tě držely celým svým srdcem a aby měly na zřeteli Tvoje slova po celý svůj život!

Dej mi schopnost ukázat jim, že skutečný život spočívá v dodržování přikázání, že víra a práce dělají život, který stojí za to tady žít, a ve věčnosti dává nespočetné štěstí. Odměň je s dychtivostí se učit, aby získaly skutečné chápání věcí, které potřebují pro prospěch lidstva.

.

.

Dobrý pane, dej mi moudrost učit děti, aby se nedržely těch, kteří neznají strach z Boha. Pomoz mi, ubránit je od nepoctivých lidí, kteří by je odvedli z Tvé cesty.

Přeji svým dětem vše pozemské dobro, přeji jim požehnání! Rozhodni o jejich osudu podle své vůle, nezbavuj je chleba a posílej jim vše, co potřebují včas. Buď milosrdný k jejich hříchům mládí a neznalosti.

S dobrou vůlí přijímej jejich modlitby, dej jim úspěch ve všech dobrých skutcích, neodvracej se od nich v době jejich potíží. Dej jim svou milost, aby je mohl anděl strážný ochraňovat a byl s nimi na každém kroku.

Amen. „

Nezapomeňte se modlit za své děti!