Jak poznat psychopata za pět minut: Jsou okouzlující, přátelští a zábavní, ale jedno znamení je prozradí

Psychopat je člověk s patologicky narušenou osobností, který si je velmi dobře vědom toho, že postrádá svědomí a morální kvality. Mezi emocemi, které prožívá, není láska ani soucit. Psychopat se vztahuje pouze k získání zdrojů, které potřebuje. Těmito zdroji mohou být peníze nebo jiné hmotné statky, vztahy a samozřejmě emoce. Jeho vnitřní svět je prázdný a bezbarvý, proto musí ostatní připravit o jasné barvy.

Jak snadno se pozná, že je někdo psychopat?

Nervový systém psychopata často potřebuje stimulaci, aby se cítil normálně. Často žijí v extrémech, což je činí pro společnost, zejména pro opačné pohlaví, atraktivnějšími.

Britský psychiatr Dr. Sohom Das se touto problematikou zabýval a identifikoval některé charakteristiky, díky nimž lze psychopaty snadněji rozpoznat.

O tom, jak rozpoznat psychopaty, Dr. Das uvádí, že „osobně posoudil stovky pacientů ve věznicích, na psychiatrických odděleních a u soudů ve Spojeném království“.

Pokračování na další straně