Jaké jsou ženy se jménem Hana?

Čím kratší je název, tím je pravděpodobnější, že bude mít význam ve více jazycích. Hana je jedno z těch jmen – krátké, snadno vyslovitelné a mezinárodní. Toto jméno lze nalézt v různých podobách v mnoha jazycích a v Evropě jsou nejčastější podoby Hana, Hanna, Hannah.

V křesťanské a židovské tradici

Ve variantě Hannah, což je židovská a křesťanská podoba, jméno znamená „ milost “. Tento význam je spojen s Bohem a vztahuje se k Boží milosti .

V Bibli jsou dvě pozoruhodné ženy jménem Hannah. Za prvé, matka proroka Samuela a za druhé jako prorok Hana, která uznává Ježíše jako Spasitele.

Není jasné, zda toto jméno nesla matka Marie a také Ježíšova babička . V křesťanské církvi je známá jako Anna. Je však možné, že se jedná o upravenou latinskou variantu jejich původního jména Hannah. Hanna je skutečně zmíněna v několika křesťanských spisech od 2. do 6. století jako Ježíšova babička. 

Nositelka tohoto jména je pokušitelka, která ráda svádí muže. Ačkoli působí navenek jako společenská bytost, v nitru je introvertka, která si bedlivě střeží své soukromí. Často bývá ukvapená a posléze svých neuvážených rozhodnutí lituje. Zpravidla se věnuje profesím, v nichž může pracovat s lidmi. Nejlépe se jí v životě daří, pokud se narodí ve vodních znameních.

Tito lidé mají kromě vnější krásy i tu vnitřní krásu, tajemnou a nepřečtenou.

Pokračování na další straně

1
2