Pouze hrstka uživatelů internetu přijde na správný výsledek. Budete mezi nimi?

Řešení hádanky

Abychom to vyřešili, musíme si zapamatovat základní princip matematiky, tedy pořadí operací, známé jako pravidlo PEMDAS/BODMAS:

  1. Závorky – nejprve provádíme operace v závorkách.
  2. Operace – poté provedeme násobení nebo dělení, než přejdeme k sčítání nebo odčítání.

Použití těchto pravidel:

  1. Sčítáme čísla v závorkách: 21+9=30
  2. Výsledek pak vydělíme 10: 30:10=3
  3. Tento výsledek odečteme od 20: 20−3=17.

Odpověď na hádanku je tedy 17.

Tato rovnice je dobrým příkladem toho, jak důležité je dodržovat pořadí matematických operací, aby se předešlo nesprávným výsledkům. Hádanky, jako je tato, nejen prověřují naše znalosti, ale také nás učí logickému myšlení a přesnosti v matematice.